Как човешкото тяло реагира на стреса

1. Реакционен стрес. Неблагоприятните фактори (стресори) предизвикват реакция на стрес, т.е. стрес. Човек съзнателно или подсъзнателно се опитва да се приспособи към една напълно нова ситуация. Тогава идва подравняването или адаптацията. Човек или се сдобива с баланс в настоящата ситуация и стресът не води до никакви последствия или не се адаптира към него - това е така наречената малка адаптация (лоша адаптация). В резултат на това могат да се появят различни умствени или физически аномалии.

С други думи, стресът трае достатъчно дълго или се случва доста често. Освен това, честият стрес може да доведе до изчерпване на адаптивната отбранителна система на тялото, което от своя страна може да предизвика психосоматични заболявания.

2. Пасивност се проявява в човек, чийто резерв за приспособяване е недостатъчен и тялото не може да издържи на стреса. Възниква състояние на безпомощност, безнадеждност, депресия. Но такава стресова реакция може да бъде преходна.

Две други реакции са активни и подчинени на волята на човека.

3. Активна защита от стрес. Човек променя своята сфера на дейност и намира нещо по-полезно и подходящо за постигане на психическо равновесие, допринасяйки за подобряване на здравето (спорт, музика, работа в градина или градина, събиране и др.)

4. Активна релаксация (релаксация), която подобрява естествената адаптация на човешкото тяло - както психическо, така и физическо. Тази реакция е най-ефективна.

Какво се случва в организма по време на стрес?

При нормални условия, в отговор на стреса, човек преживява състояние на безпокойство, объркване, което е автоматична подготовка за активно действие: нападател или защитник. Такова обучение се извършва винаги в тялото, независимо от това каква ще бъде реакцията на стрес - дори когато няма физическо действие. Импулсът на автоматична реакция може да бъде потенциално опасен и кара тялото да стане силно тревожно. Сърцето започва да бие по-бързо, кръвното налягане се повишава, мускулите се затягат. Независимо дали опасността е сериозна (опасност от живот, физическо насилие) или не (вербална злоупотреба), в тялото възниква безпокойство и в отговор на това - готовността да се съпротивлява.

Стресът е разделен на три фази (етапи):

Установена е зависимост между соматичните заболявания на човека и неговите лични характеристики, както и психологическия климат, в който човек живее и работи:

 • ако човек се стреми да заеме място, което не отговаря на реалните му възможности, т.е. има преувеличено ниво на претенции, тогава той е по-податлив на развитие на кардиоваскуларна патология;
 • хроничните коронарни заболявания са много по-чести при хора със силно чувство за цел, амбиция и нетърпимост към непосредствената си среда;
 • хипертонията може да доведе до подценяване на личността на другите. Ако човек е потиснат, пренебрегнат, тогава тя развива чувство на постоянна неудовлетвореност от себе си, не намира изход и я принуждава да “преглъща обида” всеки ден;
 • за пациенти с пептична язва, характеризираща се с тревожност, раздразнителност, повишена производителност и повишено чувство за дълг.

Психичният стрес, неуспехът, страхът, сривът, чувството за опасност са най-разрушителните стресови фактори за човека. Те генерират, освен физиологични промени, водещи до соматични заболявания, психични последици от емоционално пренапрежение - неврози. Невроза се случва, когато има остър информационен дефицит, липса на информация за възможността за излизане от ситуацията, болезнено за дадено лице.

Най-трудното за човек е да вземе решение, но докато това стане, той има постоянен емоционален стрес.

Ето защо, едно от най-важните средства за помощ е да осъзнаем реалната връзка между физическото му страдание и разрешаването на конфликта.

Способността за справяне със стреса за няколко минути или дори секунди е основно условие за емоционално оцеляване и физическо здраве. Това може да се научи.

Методите за справяне с ежедневните стресови ситуации трябва да бъдат, на първо място, краткосрочни, и второ, без никакви неблагоприятни, негативни ефекти, да не намаляват нивото на ефективност, да не засягат мотивацията. Основната им цел е да дадат възможност да се чувстват спокойни и в същото време да се съберат.

Директория: upload -> site76 -> файлове
upload -> Балачова Т. Н., Исурина Г. Л., Регентова А. У., Цветкова Л. Боннер Б. Л., Изследване на влиянието на информационните материали върху отношението на жените към употребата на алкохол по време на бременност
upload -> Основни причини за еректилна дисфункция
upload -> Социални теории за лидерството: основни понятия и проблеми
upload -> Лидер като социален тип: концепция и личностни черти в западната изследователска традиция
upload -> Лидерство като личен феномен
качване -> -
upload -> Пирамида на Маслоу плюс - нова дума в теорията на мотивацията
upload -> Препоръки за студенти по дисциплината "Психология на журналистиката" цели и задачи на дисциплината "Психология на журналистиката"
files -> Разграничаване на физиологични и психологически стресори

Споделете с приятелите си:

Реакцията на човешкото тяло върху стреса

Обикновено, в отговор на стреса, човек изпитва безпокойство, объркване, което е автоматична подготовка за активно действие: нападател или защитник. Такова обучение се извършва винаги в тялото, независимо от това каква ще бъде реакцията на стрес - дори когато няма физическо действие.

Мобилизирането на симпатиковото разделение на автономната нервна система може да не е безопасно, което води до състояние на висока готовност:

- сърцето започва да бие бързо,

- повишаване на кръвното налягане,

Независимо дали опасността е сериозна (опасност от живот, физическо насилие) или не (вербална злоупотреба), в тялото възниква безпокойство и в отговор на това - готовността да се съпротивлява.

Отговор на стреса

Неблагоприятните фактори (стресори) причиняват стрес реакция, т.е.

Причини за реакция на остър стрес: симптоми и лечение

всъщност стрес. Човекът съзнателно или несъзнателно се опитва да се адаптира към променената ситуация. Тогава идва подравняването или адаптацията. Човек или се сдобива с баланс в сегашната ситуация и стресът не дава никакви последствия или не се адаптира към него - това е така наречената лоша адаптация. В резултат на това могат да се появят различни умствени или физически аномалии.

С други думи, стресът трае достатъчно дълго или се случва доста често. В същото време, честите напрежения могат да доведат до изчерпване на адаптивната защитна система на организма, което от своя страна може да причини психосоматични заболявания.

пасивност

Тя се проявява в човек, чийто резерв за приспособяване е недостатъчен и тялото не може да издържи на стреса. Има състояние на безпомощност, безнадеждност, депресия. Но такава стресова реакция може да бъде преходна.

Защита от активен стрес

Човек променя своята сфера на дейност и намира нещо по-полезно и подходящо за постигане на психическо равновесие, допринасяйки за подобряване на здравния статус: спорт, музика, работа в градина или градина, събиране и др.

Активна релаксация

Релаксация, която подобрява естествената адаптация на човешкото тяло - както психическо, така и физическо. Тази реакция е най-ефективна.

Вижте също

Стрес RSS [email protected]

Подобни глави от други произведения:

Видове и условия на стрес

1 КОНЦЕПЦИЯ „СТРЕС“

В съвременната литература терминът "стрес" се отнася до широк спектър от явления от неблагоприятни ефекти върху тялото до благоприятни и неблагоприятни реакции на тялото по време на силни, екстремни и нормални ефекти от него...

Въздействието на психичното напрежение върху резултата от спортистите в предконкурентни и състезателни периоди

1.2 Понятие за стрес. Влияние на стреса върху успеха на спортистите

Думата "стрес" в превод от английски означава "стрес". Основател на учението за стреса е канадският учен Г. Селие. Той видял стрес като състояние на неспецифичен стрес в живия организъм...

Въздействието на стресови ситуации върху психиката на децата в юношеска възраст

2.. Ефектът на стреса върху тялото на децата от юношеството по отношение на физиологията и психологията. Понятието стрес и стрес

За да разкрием тези концепции, се обърнахме към източници, съдържащи информация за теорията на стреса, разработена от Ханс Селие. Канадски ендокринолог по австро-унгарски произход...

Идентифицирайте зависимостта на типа емоционален отговор от стреса върху темперамента

1.1 Понятието стрес. Стресът като проблем на съвременната психология

Терминът "стрес" е представен от канадския физиолог G. Selye (1936), когато описва адаптационен синдром. Той определи стресът като неспецифична реакция на тялото към всяко изискване, което му е представено...

Различията между половете в опита от професионалния стрес сред служителите на МВР

1.1 Понятието „стрес” и основните теоретични подходи към неговото изследване

Терминът "стрес" се използва в редица дисциплини за означаване на доста широк спектър от условия, които възникват в отговор на различни екстремни влияния и екстремни ситуации...

Здравен мениджър. Управление в екстремни и стресови ситуации

Глава 1. Стрес: понятието, причините, типовете

Информационен стрес в образователните дейности

Информационен стрес в образователните дейности

информационен стрес Студентско обучение Информационният стрес е състояние на информационно претоварване, когато индивидът не успява да се справи със задачата и няма време да вземе правилните решения при необходимото темпо...

Когнитивният компонент на самосъзнанието при юноши

1.5. Информационен подход към когнитивното развитие в юношеството.

Поддръжниците на информационния подход се фокусират върху подобряването на подрастващите с тези умения, които обикновено се наричат ​​метапознание. Metaconsciousness включва няколко умения...

Методи за справяне със стреса в управленската работа

1. КОНЦЕПЦИЯ ЗА СТРЕС

Причини и начини за премахване на стреса в училище

1. стрес в живота на детето. Основните причини за детския стрес

Превенция на стреса в професионалната дейност на медицинските работници

Глава 2. Етапи на стрес, стрес в професионалната дейност на медицинските работници

Психични особености при юноши, свързани с пенитенциарния стрес

1.3 Понятието за стрес в пенитенциарната система. Ролята на пенитенциарния стрес в образуването на психични разстройства.

Всички действащи днес международни конвенции и законодателство са насочени към зачитане на правата на човека. Основните принципи са да се осигури защита на децата и подрастващите в трудни ситуации...

Концепцията за стрес. Стресор.

Обща реакция на тялото за повреда СТРЕС (стрес) ШОК

Понятието „стрес” вече е влязло в нашето ежедневие, но като правило използваме тази дума само в негативен смисъл. Стресът е състояние, което не винаги причинява щети. Изглежда по-отблизо...

Технологии за управление на стреса на служителите в социални организации

1.1 Стрес: концепция, видове, функции, механизми на действие

Предпоставка за появата и широкото разпространение на теорията на стреса може да се отчете повишената значимост на проблема за защитата на човека от ефектите на неблагоприятните фактори на околната среда. Сега тази концепция става много популярна...

Емпирично изследване на влиянието на стресовите ситуации върху емоционалната сфера на по-младия ученик

1.1 Стрес, концепция и класификация

Ханс Селие е основател на теорията на стреса (1907-1982). По образование е лекар, световноизвестен биолог, който дълго време развива проблеми на стреса...

Физиологичен отговор на стреса

Тялото реагира на стреса, като инициира сложна последователност от вътрешни реакции към възприемана заплаха. Ако заплахата преминава бързо, тези спешни реакции отшумяват и физиологичното състояние се връща към нормалното. Ако стресовата ситуация продължи, други вътрешни реакции се появяват, когато човек се опитва да се адаптира към хроничния стрес. В този раздел ще разгледаме подробно тези физиологични реакции.

Борба или пусни реакция

Независимо дали сте се подхлъзнали на замръзнала река или сте срещнали гангстер с нож, или сте изпитали ужас в първия скок на парашута, тялото ви реагира по подобен начин. Независимо от характера на стреса, тялото ви автоматично се подготвя да се справи с извънредна ситуация. От глава 11 си спомняме, че тази реакция се нарича „борба или бягай“. Енергията е необходима бързо, така че черният дроб отделя допълнителна захар (глюкоза), за да подхранва мускулите и се освобождават хормони, които стимулират превръщането на мазнините и протеините в захар. При подготовката за физически енергийни разходи, метаболизмът на тялото се ускорява. Нарастват сърдечната честота, кръвното налягане и дишането, а мускулите се затягат. В същото време някои несъществени процеси, като например храносмилането, се забавят.

Стрес. Адаптивни реакции на тялото

Слюнката и слузът пресъхват, като по този начин се увеличава размерът на въздушния проход към белите дробове. Ето защо, първият признак на стрес е сухота в устата. Естествените обезболяващи ендорфини се секретират и повърхностните кръвоносни съдове се компресират, за да се намали кървенето в случай на нараняване. Далакът произвежда повече червени кръвни клетки за насърчаване на трансфера на кислород, а костният мозък произвежда повече бели кръвни клетки за борба с инфекцията.

Повечето от тези физиологични промени са резултат от активирането на две невроендокринни системи, контролирани от хипоталамуса: симпатична и адренокортикална. Хипоталамусът се нарича стресов център на мозъка, защото при извънредни ситуации той изпълнява двойна функция. Първата му функция е активирането на симпатичната част на автономната нервна система (виж Глава 2). Хипоталамусът предава нервните импулси към ядрата на мозъчния ствол, които контролират активността на автономната нервна система. Симпатичната част на автономната нервна система действа директно върху гладките мускули и вътрешните органи, причинявайки някои от горните промени в тялото - например, увеличава сърдечната честота, повишава кръвното налягане, разширява учениците. Симпатичната система също стимулира вътрешното ядро ​​на надбъбречните жлези (надбъбречната мозък) за освобождаване на хормоните епинефрин (адреналин) и норепинефрин в кръвния поток. Епинефринът има същия ефект върху мускулите и органите като симпатиковата нервна система (например увеличава сърдечната честота и кръвното налягане) и по този начин поддържа състоянието на възбуда. Норепинефринът, действащ върху хипофизната жлеза, индиректно носи отговорност за отделянето на допълнителна захар от черния дроб (фиг. 14.2).

Фиг. 14.2. Реакция "Борба или бягай" Стресовата ситуация активира хипоталамуса, който от своя страна контролира две невроендокринни системи: симпатиковата и адренокортикалната. Реагирайки на нервните импулси от хипоталамуса, симпатичната система (1) активира различни органи, които се подчиняват и гладките мускули (2). Например, тя увеличава сърдечната честота и разширява учениците. Той също така сигнализира за надбъбречната медула (3) за освобождаване на епинефрин и норепинефрин (4) в кръвния поток. Адренокортикалната система се активира, когато хипоталамусът отделя кортикотропиновия освобождаващ фактор (RFK), вещество, което действа върху хипофизната жлеза, разположена точно под хипоталамуса (5). Хипофизната жлеза от своя страна освобождава хормона на АКТХ, който се транспортира през кръвния поток към надбъбречната кора (6), където стимулира отделянето на група хормони, включително кортизол, които регулират кръвната захар (7). АКТХ също така дава сигнал за други ендокринни жлези, които отделят около 30 други хормони. Комбинираният ефект от тези различни хормони на стреса, пренасяни по кръвния поток, съчетан с нервната активност на симпатиковата дивизия на автономната нервна система, представлява реакция на „борба или бягство”.

Смятаните събития представляват само първата функция на хипоталамуса - активиране на симпатичната система. Хипоталамусът изпълнява втората си функция - активиране на адренокортикалната система - като изпраща сигнал към хипофизната жлеза, разположена точно под него, принуждавайки я да освободи адренокортикотропния хормон (АСТН), “главният стрес хормон” в тялото (виж глава 2). ACTH стимулира външния слой на надбъбречните жлези (надбъбречната кора), което води до освобождаване на група хормони (основната от които е кортизолът), които регулират кръвната захар и някои минерали. Количеството кортизол в кръвта или урината често се използва като мярка за стреса. ACTH сигнализира и на ендокринните жлези да отделят около 30 хормона, всеки от които играе роля в адаптирането на организма към аварийни ситуации.

В пионерската си работа, която все още не е загубила своето значение, изследователят Ханс Селие (Selye, 1978) описва психологическите промени, които разглеждахме по-горе като част от общия адаптационен синдром, набор от реакции, проявявани от всички организми в отговор на стреса. Общият адаптационен синдром включва три фази (вж. Фиг. 14.3). По време на първата фаза на тревожност, тялото мобилизира силите си, за да противодейства на заплахата, като активира симпатиковата нервна система. По време на втората фаза, съпротивата, тялото се опитва да се справи със заплахата чрез сражение или полет. Третият етап, умора (изтощение), идва, ако тялото не може да избяга от заплахата или да го преодолее и изчерпи физиологичните си ресурси, опитвайки се да го направи.

Фиг. 14.3. Общ адаптационен синдром Според Ханс Селие отговорът на организма към стреса включва три фази. По време на първата фаза на тревожност, тялото мобилизира сили, за да противодейства на заплахата, в резултат на което ресурсите на тялото временно се увеличават и съпротивата намалява. Във фазата на съпротивата тялото активно се противопоставя на заплахата и съпротивата е висока. Ако заплахата продължава да действа, тялото навлиза във фаза на умора.

Selye твърди, че тази реакция може да бъде предизвикана от голямо разнообразие от стресори. Той също така твърди, че многократното или продължително изчерпване на физиологичните ресурси, дължащо се на продължително излагане на стресори, което не може да бъде избегнато или преодоляно, е отговорно за множество физиологични нарушения, които Selye нарича адаптационни заболявания. Selye проведе серия от лабораторни проучвания, в които излага животните на продължително излагане на различни видове стресови фактори, като изключително ниски температури или умора, и установи, че независимо от естеството на стресора, неизбежно се наблюдават някои промени в тялото: увеличаване на надбъбречните жлези, намаляване на лимфните възли и стомашни язви. Тези промени намаляват способността на организма да издържат на други стресови фактори, включително инфекции и други болестотворни фактори. Както ще видим с по-нататъшно четене, хроничната възбуда прави и животните и хората по-податливи на болести.

Стрес и втвърдяване на тялото

Фокусирахме се върху негативните аспекти на физиологичната възбуда, причинена от стресовите фактори. Проучванията показват обаче, че периодичният ефект на стресорите може да бъде полезен от гледна точка на придобиването на физиологична твърдост. В действителност периодичният стрес (неговото въздействие от време на време, с периоди на възстановяване) води до последваща устойчивост на стрес (Dienstbier, 1989). Например, млади плъхове, които са били взети от клетки и се вземат ежедневно (това е стресор за тях), са били изплашени по-малко в зряла възраст, когато са били изложени на други стресори и са се върнали към нормалните нива на хормоните на стреса по-бързо (Meaney et al., 1987; Levine)., 1960). По същия начин, плъхове, които са били темперирани в продължение на 14 дни подред, принуждавайки ги да плуват в студена вода, впоследствие се справят по-добре с теста за плуване и техните епинефрин и норепинефрин са по-малко изчерпани, отколкото при плъхове, които преди това не са били изложени на студена вода (Weiss et al., 1975).

Полезни физиологични реакции включват възбуждане на симпатиковата нервна система и се случват, когато човек прави енергични усилия да се справи със стресова ситуация (Frankenhauser, 1983). Увеличението на епинефрина и норепинефрина корелира положително с успеха на различни задачи (от писане на контролни студенти до тренировъчни скокове с парашутни парашутисти): по-доброто представяне е свързано с високи нива на тези хормони в кръвта и урината (Ursin, 1978; Johansson). Frankenhauser, 1973). Физиологичните реакции, които са доста вредни, включват възбуждането на адренокортикалната система и се случват, когато човек изпитва разстройство, но не се опитва активно да се справи със стресова ситуация.

Изследването на положителните ефекти от стрес-възбуждането все още е на предварителен етап. Взаимодействието на симпатиковата и адренокортикалната системи е изключително сложно и с помощта на наличните методи (предимно химически анализи на кръв и / или урина) е трудно да се определи ефекта на всяка от тях. Идеята, че при определени обстоятелства стресовите фактори могат да имат благоприятен ефект, е от все по-голям интерес за изследователите. Наистина, хората може да се нуждаят от успешно преодоляване на умерени стресови стимули в ранна възраст, за да развият психологическата стабилност, описана по-горе.

Реакцията на човешкото тяло върху стреса

През последните години думата "стрес" се запознава с нашия речник. Ние разбираме, че човек в стресова ситуация се характеризира с "напрегнато психическо състояние, емоционален шок". Но концепцията за стреса е много по-широка - това е необичайна реакция на тялото към всякакви стимули, които разрушават всички вътрешни системи и органи, като по този начин разрушават нервната система и тялото като цяло.

Реакцията на стрес е много индивидуална.

Всички ситуации и обстоятелства от външния свят, по един или друг начин, засягат нас. Но тяхното пряко въздействие върху психиката ни може да предизвика стресиращо състояние. В този случай, отговорът на организма към стреса може да бъде много различен, индивидуален за всеки човек.

Видове реакции на тялото в стресови ситуации

Характерът на личността на всеки човек е типа на неговия отговор на стресови ситуации и устойчивост на стреса. Някои хора в трудни ситуации започват процеса на психологическа адаптация. На този етап те автоматично разработват стратегия за действие. За други, в стресови ситуации, характерно е неадаптивното поведение, което не им позволява да реагират адекватно на текущите събития.

Във всяка стресова ситуация тялото ни дава неспецифичен отговор на физическо или психологическо въздействие от външния свят, нарушавайки нормалното състояние на нервната система. Има 4 вида реакции на организма при стрес. Тези видове се основават на промени в емоциите, поведението, интелектуалните и физиологичните характеристики.

Емоционална реакция на стреса

Стрес факторите могат да бъдат показани на емоционално ниво. Човек може да изпита както лека възбуда, така и по-силни емоции, когато му е трудно да се справи със себе си. Помислете за трите най-силни емоции.

 1. Гняв. Това силно усещане се превръща в реакция срещу стресорите. Обикновено гневът в човека предизвиква състояние на неудовлетвореност, т.е. невъзможността да се задоволят нуждите на човека. Често гневът се превръща в агресия. Когато човек не може да достигне целта, той се опитва да намери виновника и да насочи гнева си към него.
 2. Апатия. Това е психическо състояние, изразено в безразличие, в откъснато отношение към всичко наоколо, при липса на интерес към някаква дейност. В резултат на разочарованието, човек започва да се чувства безпомощен, губи вяра в себе си, става разочарован от света около него.
 3. Депресия. Когато стресиращата ситуация продължи дълго време и стане непреодолима, апатията може да се превърне в депресия. Това не се случва на всички, някои хора могат сами да се справят с психологическата травма, докато други се нуждаят от професионално лечение.

Безпокойството е най-често срещаният емоционален отговор на стреса. Усещането за напрежение, страх, тревожност периодично възниква във всеки човек.

Да се ​​справим с тези симптоми е лесно. Но при емоционално нестабилни хора и хора с нарушения на нервната система обикновената тревога в лека стресова ситуация може да бъде заменена от объркване, страх и паника.

Гняв - първата реакция на стресова ситуация

Поведенчески стрес отговори

Промяната в поведението се отнася и за видове стрес реакции. Всеки има този процес по различни начини. Някой нарушава психомоторната функция, т. Е. Смяна на почерка, стягане на мускулите, ускоряване на дишането и др. Други хора са прекъснали дневния режим: могат да спят дълго време или да страдат от безсъние.

Поведенческите промени са характерни дори за прагматичните хора. Те могат да изпитат професионални нарушения: намаляване на производителността на работното място, извършване на грешки, които не са типични за тях. Често в стресови ситуации социалните и ролевите функции могат да се променят. Жертвата избягва контакта с приятели и близки хора, става конфликт, а поведението му е необичайно, адаптацията в социалната среда се губи.

Продължителният сън може да бъде реакция на стреса

Отговор на интелектуалния стрес

Често психологическите шокове могат да доведат до нарушени когнитивни функции. Човек не може да се концентрира върху конкретен случай, става разсеян, неговите мисловни процеси, паметта и вниманието се влошават, речта може да стане неясна. В екстремни ситуации хората обикновено се губят, престават да мислят и започват да действат инстинктивно. Следователно, в случай на пожар, стрелба и т.н. тя предизвиква „рефлекс на стада“ (когато човек повтаря действията на други хора) или инстинктът за самосъхранение (когато човек се опитва да избяга по някакъв начин).

Най-трудното когнитивно увреждане е мисленето на хиперактивност и избягването на проблеми. Понякога дори незначителни стресори могат да предизвикат обсесивни мисли в човек: самохипноза, неразумна фантазия.

Това е черта на личността на човек, която поради увеличаване на нивата на стрес може да излезе извън нормалните граници.

Когато човек не може да се отърве от проблемите, той се опитва да се измъкне от тяхното решение. Той обикновено решава по-малко сложни проблеми, които не са свързани със стресови ситуации. Но в резултат на това основният проблем остава нерешен и продължава да влияе върху човека.

Физиологичен отговор на стреса

Особеност на физиологичните реакции е промяната в работата на почти всички системи на тялото. Компонентът на този тип реакция е хиперфагична реакция на стрес, състояща се в нарушаване на храносмилателната система. Той също нарушава парасимпатиковата нервна система, която поддържа хомеостазата. Във връзка с експозицията на стресори може да има повишено налягане, бърз пулс и дишане, повишено изпотяване, подслушване със зъби или пръсти и т.н. Всички тези симптоми могат да повлияят неблагоприятно на човешкото здраве.

Но си струва да се отбележи, че шокът за нервната система може да има положителен ефект върху организма. В трудни и опасни ситуации нашият мозък отделя адреналин, който ни помага бързо да реагираме на събития, да се концентрираме, активираме работата на всички органи и поддържаме нашето тяло в добра форма. Също така, периодичната експозиция на стресови фактори кара тялото да устои на стресорите, което помага да не се реагира толкова остро на трудни ситуации.

Бърз пулс - физиологична реакция при спешен случай

Остра реакция на стреса

В екстремни ситуации хората имат друга форма на възприемане на събития - остра реакция на стреса. Специалистите, работещи в аварийни служби и при извънредни ситуации, казват, че този вид реакция се проявява по два начина, наречени моторна буря и въображаема смърт. Основната разлика между тези методи е, че първата реакция протича според вида на възбуждането, а втората - според вида на инхибирането.

Остра реакция със симптоми на двигателна буря се характеризира с промени в поведението, хаотични движения, различни жестове и ясни изражения на лицето.

Такива хора стават невнимателни, неспособни да се концентрират, бързо говорят, правят изречения трудни и често повтарят същите фрази. Обикновено речта им е безсмислена.

За хората в състояние на двигателна буря са характерни следните усещания и тип поведение:

Тези прояви често водят до нервен срив. В резултат на това може да се наложи клинично лечение за възстановяване на нормалното състояние. Причината за страх, истерия, паника, вътрешен стрес обикновено стават силни стресови и екстремни събития.

Острата реакция се проявява чрез агресия.

Остра реакция със симптоми на въображаема смърт се характеризира със забавяне на умствените процеси. В стресови ситуации някои хора вече не разбират какво се случва, те губят чувството си за реалност, всичко около тях изглежда нереално. Най-честите реакции на тялото в състояние на въображаема смърт са ступор и апатия.

Под въздействието на сериозни стресови фактори човек замръзва, остава неподвижен дълго време, не показва никаква реакция, изражение на лицето и жестове. От страна на жертвата изглежда спокоен, но в същото време опустошен. В състояние на въображаема смърт хората не виждат опасност, така че не искат помощ и не се опитват да се защитят. Такива условия могат да доведат до трагични последствия.

Методи за управление на стреса

В зависимост от стресовите фактори, има няколко техники, които спомагат за намаляване на ефекта на стресовите фактори върху тялото. Експертите идентифицират поведенчески, когнитивни и биохимични методи. Всички те са насочени към адаптиране на тялото и психиката към стреса.

Поведенческите методи се основават на контрола на действията и реакциите на индивида в стресови ситуации. Това изисква медитация, правилна почивка, редовни упражнения, управление на дишането и обучение за мускулна релаксация. Ако се научите да контролирате своите емоции и физиологични процеси в тялото, ще бъде по-лесно да се справите със стреса.

Медитацията перфектно успокоява нервите

Когнитивните методи се състоят в промяна на собственото виждане за стресова ситуация, наблюдение на реакциите, разбиране на характеристиките на поведението и емоциите, причинени от стресовите фактори. Това ще помогне да се концентрирате в трудни ситуации, да блокирате мисли, които предизвикват страх, паника и емоционална нестабилност, както и да превключите вниманието от собствените си мисли към реалността на случващото се.

Чрез биохимични методи за справяне със стреса прибягват само в особено трудни ситуации с проявление на специфични симптоми. Когато стресът води до сериозни психични проблеми, като истерия, апатия, депресия, трябва да отидете в клиниката.

Там лекарите използват лекарства за нормализиране на психофизичното състояние. За да направите това, обикновено използвайте антидепресанти с прием за няколко седмици. Единична доза е 20 mg, предозирането и злоупотребата с наркотици водят до по-сериозни проблеми.

Остри реакции към стресови ситуации

Стресът е сложно психо-емоционално състояние, при което човек не контролира себе си. Той е объркан и загубен, речта му е нарушена, появява се объркване, тревожност се развива.

Остра реакция на стреса

Остри стресови реакции се наблюдават при хора, които не се интересуват от собственото си психично здраве. Те работят усилено, имат малко почивка и се притесняват за всяко малко нещо, което няма значение.

дефиниция

Остра реакция на стреса се проявява като природен феномен. Това е следствие от продължителни преживявания, които трудно се пропускат. Човек е в постоянна тревога: той е уплашен, твърд, не може да се концентрира, да спи нормално. Цялото му тяло е в постоянно напрежение. Това състояние не изчезва от седмици и води до поредица от симптоми.

Характеристиките на стреса са пряко зависими от естеството на човека, навиците, близката околна среда. Колкото по-силна е тя, толкова по-малко негативни процеси се случват в нейния живот. Човек има проста реакция на стрес само в случаите, когато стресовата му устойчивост е висока. Той е в състояние да се дистанцира от трудностите, да преодолее трудностите, без да се нарани.

Стрес-устойчивият човек лесно изпитва проблеми

Аварийните реакции са анормални реакции, причинени от постоянен вътрешен стрес. Човек не почива, не се освобождава, не се успокоява: поради постоянното натоварване страдат вътрешните органи, нервната и сърдечно-съдовата системи. Остри реакции са резултат от пренебрегването на психологически проблеми, които са резултат от неблагоприятни фактори на околната среда.

симптоматика

Откъде идва реакцията на острия стрес? Тя произтича от причините за нервното състояние, които определят общите симптоми. Ако човек изпитва проблеми на работното си място, тогава агресията и вътрешният стрес са напълно насочени към работното място. Нарушения у дома предизвикват промени в поведението на жертвата на стрес, които засягат домакинството.

Промяната в поведенческите фактори по време на стрес става постепенно. Каквато и да е причината за стреса, тя се развива постепенно:

 • жертвата е обсебена от една мисъл или процес - това е проблем, който се превръща в стрес фактор;
 • около тревожна мисъл, вътрешното напрежение нараства;
 • жертвата хвърля цялата си сила, за да мисли за проблема, пренебрегвайки други области на живота;
 • нарушен е режимът на деня и съня, проявяват се първите промени в поведението на жертвата на стреса;
 • натрупва се умора;
 • проявява се спонтанна агресия, която се редува с пълна апатия;
 • човек става самостоятелен.

Тялото реагира на стреса, защитен е от тежки морални и физически условия, сигнализира, че манията не е добра. Ето защо, острите симптоми не са основният проблем, а само неговата проява. Психологическите разстройства водят до физиологични промени.

Личната реакция на стрес зависи от това колко човек е самоуверен, колко често се обръща за помощ, какво е нивото на адаптивност, чувствителност. Десет фактора образуват резистентност към стреса и ви позволяват бързо да преодолявате трудностите. Ако това не се случи и се прояви нарушение на адаптацията или умствено увреждане, тогава няма да бъде възможно да се отървете от стреса без допълнителни методи (медицинско и терапевтично лечение).

Чести симптоми

Как изглежда стресът? Сложното психо-емоционално състояние се проявява с течение на времето под формата на редица симптоми: ако на началните етапи промените в поведението на човек са едва забележими, то след няколко дни започват да попадат в очите. Стресът се проявява, когато човек не може да се справи с емоциите и натрапчивите си мисли.

Общи симптоми на тежък стрес:

 • изолация и отчуждение;
 • нарушение на съня: лицето е сънливо през деня и не може да спи през нощта поради тревожни мисли;
 • нарушение на диетата - жертва на преяждане на стреса или глад;
 • бърза смяна на настроението (апатията бързо се заменя с прекомерна активност);
 • намалена работоспособност;
 • намалена концентрация на внимание.

Тежестта на стресовите симптоми зависи от откритостта на човека: екстровертите са готови да разрешат проблемите си, да потърсят помощ, но е по-трудно за интровертите да говорят за възникналите проблеми. Реакцията на организма върху стреса е фактор, определящ лечението на едно сложно състояние, и колкото по-скоро жертвата на стреса се обръща за помощ, толкова по-лесно ще бъде да се върне към пълноценен живот.

Общите симптоми на стрес зависят от съпътстващите състояния: нивото на живота на човека, връзката (семейно и професионално) и социалния статус. Всеки стрес е уникално състояние, което се нуждае от индивидуално лечение.

Причини за възникване на

Реакцията на силния стрес е изградена като защита, която се увеличава с влиянието на стресовия фактор. Колкото повече се отразява на личността, толкова по-малка е вероятността тя да се отърве от тревожните мисли. Психологическите реакции към стреса зависят от:

 • от образованието на индивида;
 • от социалната си роля;
 • върху жизнения стандарт (материални и социални условия на живот);
 • от хармония в други области.

Ако проблемите се изравнят с успех в други области на живота, преосмислянето на стреса е по-лесно. По-трудно е да се даде вътрешен стрес на възрастни, които още от детството не познават подкрепата на родителите си и не виждат грижа за себе си. Такива личности нарастват известни като сложни и несигурни: те възприемат всякакви трудности като преувеличени като потвърждение на вътрешните страхове. Появата на свръхреакция на стрес в такива случаи е неизбежен процес.

Колкото по-голяма е отговорността на човека, толкова по-голям е външният натиск. Той създава всички предпоставки за поява на аларма. Хората на ръководни постове работят много и много се тревожат.

Стресът на мениджъра влияе негативно на цялото предприятие.

Ако не намалите напрежението своевременно, можете да получите повреда, защото отговорността им увеличава стреса.

Форми на реакция

Видовете остри стресови реакции зависят от времето на тяхното развитие. Има две фази на острата реакция:

Адаптивното поведение на човек се променя след преминаването на две фази, когато стресовото състояние става „въображаема смърт”. Нервната система е под голямо напрежение по време на първата фаза, когато всички човешки реакции се изострят.

Форми на стресови реакции помагат при диагностицирането на състоянието на човека. Ако има припадък и се нуждае от спешна медицинска помощ, общите симптоми по време на възбуда или инхибиране (само остра реакция към трудна ситуация) ще помогнат за правилното установяване на диагнозата.

Фаза на възбуждане

По време на фазата на възбуждане, човекът е активен - действията му са спонтанни и хаотични. Той много жестикулира, опитвайки се да обясни нещо с вдигнат глас. Нервната система на фобийната жертва е в състояние на силно вълнение. Тя се опитва да загуби товара, така че тя излива агресия върху света около нея.

На фона на силното превъзбуждане в човека концентрацията на внимание е нарушена Той не разбира какво му казват в отговор, че се опитват да му предадат. Аргументите на жертвата изглеждат много убедителни, въпреки че речта му е много объркана и емоционално оцветена. На този етап реакцията на стрес не позволява на човека да се успокои, докато стресовият фактор изчезне - ситуацията или лицето, което е предизвикало острата защитна реакция.

Фаза на спиране

Втората фаза е противоположна на вълнението. Да бъдеш в него, човек не реагира на нищо, не го е грижа нито за проблема, нито за неговото решение. Жертвата не може да бъде в възбудено състояние за дълго време, затова безразличието към него е вид бягство от реалността. Само по този начин тя може да намали тревожността.

На този етап дори острата реакция е придружена от ступор и апатия. Човек не може бързо да отговори на променящите се обстоятелства - всичко, което му се случва, изглежда нереално, далечно. Спирането се отнася до израженията на лицето, жестовете, речта.

Прекомерна реакция

Има определена реакция на стрес: симптоми, които сигнализират за проблем, но не пречат на човек да води пълен живот. Остра реакция на стреса се проявява по-рядко и е признак на опасни психични промени.

Психичните реакции, които не могат да бъдат контролирани, представляват заплаха за човека и за неговата близка среда. Остри симптоми приличат на паническа атака, когато човек е в безсъзнание. Тя се тресе, пулсът й се вдига и пулсът й се ускорява. Треморът на долните и горните крайници се появява спонтанно, когато се прояви стресовият фактор. Човек не може да се успокои. Една мисъл за причината за комплексно психо-емоционално състояние причинява страх и съответни симптоми.

Проблеми на работното място - стрес фактор

Прояви в ежедневието

По-трудно е да се справим със симптомите, които съпътстват всички процеси на човешкия живот. Преяждането или гладуването влияят върху общото благосъстояние на човека. Хиперфагията (неконтролиран прием на храна) е реакция на стреса. Това е психологическа необходимост да се намери монотонен процес, който временно ще отклони вниманието от смущаващите стресиращи мисли.

Нарушения на съня се наблюдават и поради психологическите причини за стреса. Човек, който не знае как да се отърве от наранени чувства, минали и грешки, продължава да живее от тях. За подсъзнанието притеснението за случилото се е равносилно на стреса, който се случва в момента. Паническите атаки и страх предизвикват мисли, вътрешните нагласи на жертвата на стреса. Този процес може да отнеме години до пълно изчерпване на организма.

Основните причини за остри реакции

Причините за стрес и причините за появата на остра реакция могат да варират. Ако, на фона на намалената резистентност, човек е склонен към нервност и апатия, тогава атаки на агресия, паника и депресия възникват по редица причини:

 • психични разстройства;
 • тежки условия на живот;
 • потиснати страхове;
 • наранявания.

Депресивното разстройство се развива само след продължително проявление на остри симптоми: колкото по-дълго човек страда от натрапчиви мисли, толкова повече той ще бъде подложен на стрес. Диагностика на заболяването с остра реакция на тялото се извършва само след посещение на психолог, който ще определи основната психологическа причина за стрес.

Каквато и да е стрес факторът, събитието, което го задейства, причината винаги се ражда по-рано. Тя се формира в ранна детска възраст или в зряла възраст. Това са вярвания и нагласи, част от характера на личността и навици. Ето защо, за лечение на стрес, който завършва с депресия, се използват не само лекарства - задължително е да се назначи корекция на поведението на пациента.

Ниска устойчивост на проблеми

Ниската психологическа стабилност зависи от стреса, а поведението на жертвата зависи от неговата стабилност. Това са взаимосвързани понятия: ако човек знае какви събития го плаши, той може да промени отношението си към тях. Стресът е безпомощност, невежество, некомпетентност. Има проблем (физически или психологически), с който човек не може да се справи. Това не е просто бариера, а фактор, който променя мнението на човек за света около тях.

Умствената стабилност се основава на самостоятелността: дори ако човек греши и е в беда, тя знае, че проблемите не траят вечно. Тя е уверена в себе си, в обкръжението си, в променливостта на условията. Висока устойчивост към проблеми при хора, които не се страхуват от бъдещето или от непознатото: ако идват промени, човекът е готов да се приспособи и да се промени. Това е адаптивен човек, общителен и възприемчив. Не му е трудно да намери ново място, така че трудностите не предизвикват тежък стрес.

Психични разстройства

Причината за силна отрицателна реакция на стрес може да бъде нарушение на психиката. Това е болест, която засяга възприемането на реалността. Човек не вижда обективни причини за всичко, което му се случва - той е уплашен или изгубен. Силен опит поради стрес, дължащ се на нелогичността и ирационалността на болния. Той не възприема трудности, не знае как да ги разреши в рамките на социалните норми.

Стрес, напрежение, агресия

Умствените увреждания могат да бъдат придружени от повишена агресивност. Психозата и истерията са чести симптоми на психични разстройства, поради което жертвата на фобия не може да контролира гнева или агресията.

Опитни наранявания

Събитията, които оставят отпечатък в паметта и подсъзнанието на човек, могат да диктуват на човека как да живее. Ако жертвата на стреса е претърпяла тежка травма, тя е трудно да се върне към пълноценен живот. Тя се опитва да се приспособи, но натискът на другите не й позволява да се чувства комфортно - в повечето случаи жертвата крие истинските чувства и натрупва негативното, което се превръща в основа на бъдещия стрес.

Депресия след разпадане

Посттравматичното заболяване е причина за остра реакция към всяко стресово събитие. Защитата на психиката на военните или войниците е толкова отслабена, че не могат да контролират собствените си реакции. С такива пациенти се извършват отделни терапевтични дейности за възстановяване на техните умения и реакции.

Трудни условия на живот

Трудно е да се устои на трудностите, ако човек живее в трудни условия. Ако е затънал в дългове, задължения, постоянни сблъсъци. Трудните условия на живот са допълнителни стрес фактори, които не помагат на човек да се възстанови, а само влошава неговото психо-емоционално състояние.

Причини за остра реакция на затруднения:

 • отсъствието на вашия дом - страх от неизвестното, страх да не бъде на улицата;
 • липса на стабилност;
 • липса на подкрепа.

Човекът е част от обществото и ако обществото го отблъсне, той губи ролята си. Забравена не знае как да се справи с натрапчивите мисли. Той е затворен и постоянно депресиран.

Трудните морални условия на живот, които продължават повече от един ден, предизвикват засилена реакция към всяка трудна ситуация. С течение на времето човек се свива да изпитва постоянен стрес и изгражда около силно психо-емоционални преживявания като зона на комфорт.

Фобии и потиснати страхове

Потиснатите страхове унищожават психическата защита. Фобиите се формират или в ранна детска възраст, или в зряла възраст. Ролята на ирационалния страх е много голяма. Потиснатите аларми не намират изход и, когато е възможно, водят до силна отрицателна реакция.

Страхът от бъдещето и непознатото под влиянието на негативен фактор (уволнение или порицание) кара човек да стане истеричен. Той губи сън, не може да се концентрира и да се събира. Подтисканите страхове от ден на ден отслабват защитните механизми на психиката. Докато няма стрес, ефектът от фобията е по-малко забележим, но с всяка трудност се натрупват агресивността и страхът.

вещи

Защо е толкова важно да се лекува стреса? Остри симптоми намаляват с времето, но тежестта върху човешкото тяло остава същата. Колкото повече се тревожи заради стресовия фактор, толкова повече се боли. Натрупват се безпокойство, страх и вътрешно напрежение, а човекът свиква с усещането, че е лош. Той се адаптира към постоянния страх, очакването за лоши събития. Острата реакция се намалява и при неблагоприятни условия се връща в по-остра форма. С всяка нова атака нервната система на жертвата на стреса е изтощена - тя не може да се справи с новите заплахи.

На фона на стреса се появяват фобии - легитимни страхове. Треперене и втрисане, други симптоми намират логично извинение: фобията се развива бързо и насочва живота на един слаб човек. Лице, изчерпано от постоянен вътрешен стрес, не може да бъде лекувано. Той се примирява с нов живот, в който стресът е на първо място. Идентифицирането на симптомите и лечението на стреса са основните задачи на всеки човек, който иска да контролира собствения си живот.

За психиката

Това заплашва сложното психо-емоционално състояние на психичното здраве. Тя се променя: фобии, страхове, изживявания изкривяват характера и навиците. Чести последствия от честите остри реакции при хора:

 • психози;
 • истерия;
 • агресивност и горещ характер;
 • нервност.

Атаки на агресия - симптом на стрес

Човек губи търпение към всичко, което го оплаква още повече. Кълне се с близки хора, роднини, колеги. Проблемите стават норма, а човекът не иска да се справя с тях. За нея е по-лесно да се оправдае, да облекчи напрежението, а след това да поиска прошка, вместо да намери методи за справяне със стреса.

Постоянните атаки засягат здравия разум на човека. Той не знае как да вижда собствените си грешки, затова е агресивен, истеричен, ядосан. С такъв човек е трудно да се намери общ език. Съпътстващите фобии принуждават човека да избере затвор - да избяга от хора, които се нуждаят от обяснения за действия и думи. Принудителната самота носи желаното временно спокойствие.

За тялото

Не само нервната система, но и сърдечносъдовата система страда от постоянна остра реакция. Поради нарушения в храненето се появяват заболявания на стомашно-чревния тракт.

Човешкият имунитет е изчерпан. Дерматит и рани се появяват, ако човек започне да мие кожата си поради нервно напрежение. Всякакви физиологични ефекти трябва да се лекуват в комбинация, докато се освобождават от стресово състояние.

Депресирано състояние

Депресията е най-честото усложнение на острата реакция на стреса. Човекът пренебрегва симптомите, не обръща внимание на депресията и продължава да живее с проблема, постоянно мисли за това. Депресията се проявява на фона на апатията, когато човек е безразличен към всичко, което преди това му носи удоволствие.

Депресията е сериозно психично разстройство, с което трябва да се консултирате с лекар. Това е нарушение на психичните функции и реакциите на дразнещите фактори от всички видове. Колкото по-дълго човек страда от депресия, толкова по-малко осъзнава разрушителното си влияние.

Възникване на депресия

Появява се и изчезва остра реакция. Човек живее между промените в настроението, когато се забавлява в един момент и след това е тъжен. С течение на времето това води до емоционално прегаряне. Човек не винаги може да бъде в напрежение: умората и апатията в такива случаи е нормална защитна реакция. Депресията възниква от мисли, които продължават да измъчват човек.

Депресия от хронична умора

Съпътстващите фобии и страхове влошават хода на депресията. Изглежда рязко: самият човек не забелязва прехода, но вижда ефектите от депресията. Хората с депресия са лоши и тъжни: не намира радост от това, което прави или от това, което е обичала преди. Това се дължи на прегаряне поради чести остри реакции на тялото поради силен шок.

Методи за превенция

Да се ​​игнорира острата реакция е невъзможно. Потиснатите емоции не изчезват, а само забавят избухването на негативността. За да се справите със стреса върху психиката, е необходимо да премахнете реакцията и да възстановите собственото си тяло.

В случай на спешност, хората с ниска устойчивост към проблеми ще се нуждаят от дихателни упражнения. Това е проста система за упражнения, която помага да се успокои. Трябва да заемете удобна позиция - да седите или да стоите. По-добре е да се успокоите, така че никой да не се притеснява да се успокои. Трябва да създадете спокойно дишане, след това поемете дълбоко дъх и задръжте дъха си за 2-3 секунди. След това се върнете към спокойното дишане. Това упражнение се повтаря няколко пъти. Той е полезен само в случаите, когато реакцията е много остра и трябва да се успокоите спешно.

Работете върху мисленето

Стресовите фактори и реакцията към тях пряко зависят от това как човек възприема света, т.е. субективно оценява събития или хора. Ако стрес факторът произхожда от човешкия ум, то той трябва да бъде ликвидиран чрез психологически методи. Една от най-ефективните е когнитивно-поведенческата терапия. Методът се основава на търсенето на убеждения, които пораждат нагласи, които се превръщат в защитна реакция. Ако човек усети, че проблемът е хиперболизиран, е необходимо да се намери причината за такова отношение към конкретен проблем.

Ако човек може да намери причината за фалшивите убеждения, той може да направи ново заключение - да промени инсталацията. След това ще се промени отговорът на стресовия фактор. За корекция на мисленето се използва автотренинг: техники, които ви позволяват да настроите позитивно. С тяхна помощ (ежедневното повтаряне на мотивационни фрази - утвърждения) ще могат да повишат самочувствието и съпротивата на проблемите.

Работа по тялото

Хармонията е баланс, към който да се стремим. Ако човек реагира остро на стреса, тя трябва да се погрижи за защитата на ума и тялото. Поддържането на форма ще улесни съпротивлението на стресова ситуация. Спортните дейности, особено групата, ще помогнат да се намери добра компания за комуникация и да се отклони от проблемите.

Уроците по йога са комбинация от физически натоварвания и техники за релаксация, които ще приведат тялото в тон. Такива упражнения изчистват ума, освободен от ненужни притеснения и отблъскват негативните. Интегрираната работа по тялото и ума ви позволява да избегнете стреса, независимо от причината.

заключение

Стресът е опасен за мъжете и жените. Това са комплексни психо-емоционални преживявания, дължащи се на стресовия фактор. Те са придружени от бурна реакция на тялото, симптомите на стрес могат да навредят на човек.

За да се предотвратят опасните ефекти на стреса, е необходимо да се засилят защитните механизми на тялото, т.е. да се подобри устойчивостта на стрес. Работата върху себе си ще даде добри резултати.

Прочетете Повече За Шизофрения