За да се анализира стандарта на живот във всяка страна, експертите отчитат различни фактори, като един от основните фактори е показателят за продължителност на живота.

Уважаеми читатели! Статията разказва за типичните начини за решаване на правни въпроси, но всеки случай е индивидуален. Ако искате да знаете как да решите точно вашия проблем - свържете се с консултанта:

+7 (812) 309-85-28 (Санкт Петербург)

ЗАЯВЛЕНИЯТА И ПОЗОВИТЕЛИТЕ СА ПРИЕТИ ВЪРХУ ЧАСА И БЕЗ ДНИ.

Той е бърз и БЕЗПЛАТЕН!

Благодарение на усилията за развитие на стандарта на живот в Русия, този показател не може да се нарече висок. Средната възраст на мъжете в Русия днес през 2019 г. е по-малка от тази на жените.

Показател ALE според Rosstat

ALE индикаторът се използва от експерти за проследяване на средната продължителност на растежа на населението в отделните региони или в страната като цяло.

За страната това е специален индикатор, тъй като според този показател може да се види колко е развита страната, така че е възможно да се увеличи туристическото търсене и т.н.

Тъй като проучванията показват, че страните, които имат ниски нива на продължителност на живота, не се радват на голяма популярност сред туристите, въпреки забележителностите.

Този показател показва колко граждани живеят средно от раждането до смъртта. Това означава, че можете да приравните този показател към нивото на смъртност, както и да покажете статистика за бъдещето.

Този показател в различно време е различен, в някои периоди дори надвишава високо развитите европейски страни.

Преди 3 години статистиката показа най-високото ниво на експоненция, това беше максимумът за всички времена. Средната възраст на живот е била 71 години за жените и мъжете.

Мъжете са живели средно 65 години, а жените живеят до 10 години повече. В допълнение към факта, че има по-малко мъже, те също живеят по-малко от жените.

Разликата може да бъде до 10 години. Според последните данни, мъжете започват да живеят по-дълго от 25 години.

Ако сравните статистиката за 100 години, можете да видите следната снимка:

Таблица по региони

Таблица на продължителността на живота на мъжете по региони:

Най-дългата очаквана продължителност на живота в Руската федерация при раждането на двата пола в Република Ингушетия е 80.05 години, по-нататък Москва - 76.77 години и Република България. Дагестан - 76.39 години.

Сред мъжете в Русия най-дълго очакваната продължителност на живота при раждане е в Resp. Ингушетия - 76.51 години, по-нататък Рес. Дагестан - 73,18 години, а в Москва - 72,96 години.

Обикновено жителите на града живеят малко по-дълго от селяните. Според приблизителните изчисления, разликата е около 2 години.

Около 75% от населението на Русия сега живее в градовете. През последните 10 години показателите в регионите Калининград, Ленинград, Псков и Иваново се променят по добър начин, както и в Алтай, в Бурятия и Забайкал.

Как се изчислява

Изчислете средния показател за живот на мъжете в Русия, базиран на теорията на вероятността, този метод се използва не само от силно развитите страни, но и от Русия.

За да се приспадне този показател, експертите събират всички данни за смъртността. Общата сума трябва да бъде разделена на общите години на живот. Това е начинът, по който се показва средната стойност.

Тази изчислителна формула се използва за изчисляване на продължителността на живота на мъжете и жените и тези показатели могат да се различават.

Статистиците в Русия за повече от 10 години използват този метод на изчисление. Този метод включва размера на настаняването от 0 години до 110 години.

Защо RF е ниско?

Един от най-важните показатели, които влияят върху продължителността на живота, е смъртността. Този показател в Руската федерация днес е много висок.

Какви фактори трябва да се вземат предвид, които засягат дълголетието на мъжете:

 1. Икономическо развитие в Русия. Русия е на 43 място по този показател.
 2. По отношение на образованието, Русия е на 40-то място в света, което също има огромно влияние.
 3. Доходите на населението в Руската федерация са на 55 място.
 4. Индексът на социалното развитие показва 65 позиция на световната сцена.

Много експерти твърдят, че показателят за средната възраст на населението зависи от меда. услуга.

Здравето на населението зависи пряко не от политическата ситуация в страната, а от Министерството на здравеопазването.

Лошо развитите региони са толкова зле способни да имат медицинска помощ, че просто не съществува в селото.

Този проблем отдавна съществува и днес е уместно, ако не запазите контрол, той ще стане още по-лош.

Поради сегашното състояние на икономиката и политиката на страната е трудно да се каже, че се случва перспективата за увеличаване на стабилността.

Цени за настаняване, лечение и др. много повече, отколкото в съветските времена, и много пенсионери са носталгични, когато си спомнят съветските времена.

Има ли перспективи за нарастване на продължителността на живота

В Русия демографският показател се влияе от политическата и икономическа ситуация, може да се каже, че това е една от основните причини.

Според прогнозите за увеличаване на нарастването на продължителността на живота, до 2030 г. се очаква да се увеличи продължителността на живота до 73 години.

Продължителността на живота се влияе от такива фактори:

През 2010 г. служителите на ООН извършиха анализ, като според статистиката им до 2035 г. динамиката на растежа на средната продължителност на годините ще бъде до 73.

Проучванията показват обаче, че през новия век средната възраст на мъжете ще бъде до 81 години.

Проучванията показват също, че големината на средната продължителност между мъжете и жените ще спадне до 6 години.

В същото време, експертите предупреждават, че този показател няма да повлияе на нивото на смъртта.

Русия е голяма държава и естествено има по-развити региони, както и слаби за развитие, следователно стандартът на живот на гражданите може да бъде много различен и този фактор оказва значително влияние върху темповете на растеж, което затруднява определянето на коефициентите на индикатора.

Някои експерти посочват, че средната продължителност на живота влияе върху корупцията. Как могат да се свържат тези напълно различни показатели?

Това може да се обясни с факта, че продължителността на живота влияе върху живота на хората, а оттам и на съзнанието на гражданите, така че корупцията оставя значителен отпечатък върху живота на хората.

Експертите твърдят, че корупцията ще съществува в страните, в които гражданите нямат доверие и не се доверяват на управителния орган. Статистиката показва, че Русия е на 133 място от 174 места.

През последните две години смъртността е намаляла с 2,3%, така че средната продължителност на живота на гражданите трябва да се увеличи.

Можете да забележите спад във всички основни причини за смъртта. Дори смъртните случаи от злополуки са под 8.5%. Напредъкът е очевиден, особено в сравнение с миналия век.

Постижението е да се преодолее 70-годишната марка. През двадесети век, през 60-те години, продължителността на живота се приближава до него, но след това започва да намалява.

Освен това, максимумът беше записан в края на 80-те години, но след него последва спад. Наблюдава се възходяща тенденция от 2004 г. насам, като се очаква тя да се засили в бъдеще.

Въпреки че разликата в продължителността на живота в Руската федерация и в много страни от ЕС е голяма - тя е около 8 години.

Видео: региони на Руската федерация с най-ниска продължителност на живота

Както експертите казват, ако не фундаментално въпросът за средната продължителност на живота на гражданите в Руската федерация, то скоро смъртността ще бъде много по-висока от раждаемостта. Ето защо този показател е пряко зависим от политиката и икономиката на страната.

Русия далеч изостава от много страни в света по отношение на продължителността на живота на гражданите, особено тези с по-силна икономика и добър стандарт на живот.

В същото време се наблюдава последователно увеличаване на средния живот на населението. Въпреки това, има страни, където тази цифра е 55 години.

 • Поради честите промени в законодателството, понякога информацията става остаряла по-бързо, отколкото успяваме да я актуализираме на сайта.
 • Всички случаи са много индивидуални и зависят от много фактори. Основната информация не гарантира решението на вашите проблеми.

Така безплатни експертни консултанти работят денонощно за вас!

 1. Задайте въпрос чрез формата (по-долу) или чрез онлайн чат
 2. Обадете се на горещата линия:
  • Москва и региона - +7 (499) 703-16-92
  • Санкт Петербург и региона - +7 (812) 309-85-28
  • Региони - 8 (800) 333-88-93

ЗАЯВЛЕНИЯТА И ПОЗОВИТЕЛИТЕ СА ПРИЕТИ ВЪРХУ ЧАСА И БЕЗ ДНИ.

Средна продължителност на живота в Русия


За да се анализира стандарта на живот в дадена страна, е необходимо да се обърне внимание на няколко фактора, една от които е продължителността на живота на човека. Каква е продължителността на живота в Русия? Независимо от факта, че през последните 10 години се наблюдава положителна тенденция, не е възможно да се говори за голяма ALE в Руската федерация.

Какъв е индикаторът "ALE"?

Това е един от най-важните показатели в демографията. С него можете да анализирате живота на хората в определени територии, например средната продължителност на живота може да характеризира смъртността на гражданите на дадена територия.

По-просто казано, продължителността на живота в дадена държава или регион може да се опише като средният човек живее от раждането до смъртта. Всъщност продължителността на живота е показател за смъртността на гражданите.

Понятието "средна възраст на живота" е идентично с това понятие.

Може да се каже, че този показател е статистически обоснована прогноза.

Как се изчислява?

Съществуват закони на теорията на вероятностите, въз основа на които държавата изчислява средната продължителност на живота на една жена или мъж. Русия не е изключение.

За да получите такъв показател, трябва да съберете данни от регистрацията на починали граждани. След това общият им брой трябва да бъде разделен на цели години. По този начин индикаторът се осреднява.

Заслужава да се отбележи, че такива изчисления за мъжете и за жените се извършват по същия начин, но показателите обаче могат да се различават.

Тези междинни стойности, получени чрез аритметични операции, са основа за други изчисления. Оказва се, че изчисляването на този индикатор се извършва поетапно.

В Русия тази техника се използва повече от 10 години. Тя обхваща всички възрастови групи, чиято възраст е в диапазона от 0 до 110 години.

Каква е средната продължителност на живота в Руската федерация?

Средната продължителност на живота в Русия през всичките години беше различна.

Интересни факти:

 • В края на 19-ти и 20-ти век е било 32 години. Въпреки че е същото

време, в Европа ситуацията не беше много по-добра. Става дума само за войни и епидемии. Хората не са живели на 40 години поради коремен тиф, испански грип и други болести.

 • Рекордната продължителност на живота в Русия бе регистрирана през 2015 г. Показателят достигна 71 (средно). Това надвишава продължителността на живота на населението на Съветския съюз. Очакваната продължителност на живота на жените през 2015 г. е 76,7 години, а за мъжете - 65,6 години.
 • Допълнителна динамика може да се проследи след година. До 2016 г. продължителността на живота на хората в Руската федерация беше увеличена на 6 месеца, а през 2017 г. тя спадна - едва 66.5.
Обратно към съдържанието

Динамика на продължителността на живота в Руската федерация от 20-ти век

В началото на ХХ век Русия става участник в световната война и революция. Много хора загинаха, но въпреки това продължителността на живота на руснаците се увеличаваше всяка година.

Благодарение на развитието на медицината, смъртността на гражданите е намаляла значително. За да се анализира динамиката на продължителността на живота на руснаците, можете да използвате таблицата.

Последните данни бяха подобни на тези в Европа по онова време. Така горната таблица подсказва, че от 50-те години на миналия век продължителността на живота на руския народ се е увеличила почти 2,5 пъти. Въпреки че продължителността на живота на мъжете в Русия винаги е била по-ниска.

Това доведе до подобряване на условията за отдих на населението. Също така, в областта на работата са настъпили положителни промени. Подобрени условия на труд, производство.

Икономическата криза от 90-те години имаше силен ефект върху раждаемостта. Експертите казват, че освен кризата, тази ситуация може да се обясни с реформите на перестройката. През този период детската смъртност се е увеличила значително. Причината за това е сривът на здравната система.

Ръстът на населението може да бъде регистриран след 1997 г. Експертите смятат, че това е възможно поради пристрастяването на населението към новите условия на живот. Интересен факт: в този период продължителността на живота на мъжете в сравнение с продължителността на живота на жените е намаляла с 13 години. Само до 2006 г. в Руската федерация започнаха да се появяват мъже пенсионери.

След 2015 г. ситуацията с демографията се промени радикално: жизненият стандарт на населението се е увеличил значително, смъртността е намаляла, здравната система се е подобрила, раждаемостта се е увеличила.

График на демографската ситуация в Русия до 2017 година

През 2017 г. продължителността на живота в Русия е 66,5.

ALE в градовете и селата

В малките градове на Русия равнището на медицинските грижи остава ниско. Освен това в някои от тях медицинската помощ е напълно отсъстваща. Това води до висока смъртност в някои села и градове.

Но благодарение на така наречените "успешни региони на страната", продължителността на живота в Руската федерация нараства. Демографските проблеми съществуват в области, където финансирането е недостатъчно. Както показва практиката, бюджетът в такива региони не е балансиран.

Средната възраст на населението в Руската федерация и други страни по света: сравнителен анализ

През 2015 г. Руската федерация се класира на 110-о място в класацията на очакваната продължителност на живота в страните по света. Експертите смятат, че продължителността на живота в Русия остава ниска в продължение на няколко десетилетия. В такива развити страни като Япония, Франция или Сингапур, например, тази цифра е около 80.

Заключението е очевидно: Русия изостава от развитите страни по този показател, докато през 60-те години средната възраст на европейските страни и Русия е приблизително равна.

В кои държави този индикатор е по-висок?

В кои страни този показател е почти същият като в Руската федерация?

Що се отнася до страните от ОНД, показателят за продължителността на живота в тях е различен.

Защо в Руската федерация нисък показател за продължителност на живота на гражданите?

На първо място, този показател зависи от смъртността. А в Руската федерация това съотношение за много години остава доста високо. Това явление не е типично за западноевропейските страни.

Карта на Западна Европа

Следните фактори оказват огромно влияние върху тази ситуация:

 1. Нивото на икономическо развитие на страната. По този показател Русия се нарежда на 43-о място в света.
 2. Ниво на образование По този показател Русия се нарежда на 40-о място в света.
 3. Нивото на доходите на населението. По този показател Русия се нарежда на 55-о място в света.
 4. Социален индекс развитие. По този показател Русия е на 65-то място в света.

Повечето експерти смятат, че такъв показател като средната продължителност на живота на първо място зависи от нивото на медицинска помощ в страната. Здравето на гражданите зависи не само от икономиката, но и от системата на здравеопазването.

В някои региони на Руската федерация медицината не е само на ниско ниво на развитие, а може и да липсва. Това е голям проблем за Русия, който е актуален в наше време.

По-старите руснаци често си спомнят за съветските времена, носталгично. Те припомнят ценовите нива, достъпността на жилищата и колективното съзнание. Този период, според мнозина, е стабилен. Що се отнася до модерния период на развитие на страната, той не може да се нарече стабилен поради политически и икономически причини.

Има ли перспективи за нарастване на продължителността на живота в Русия?

Демографската ситуация в страната зависи от много фактори, основните от които са политическата и икономическата ситуация. Можем ли да очакваме, че в близко бъдеще в Русия ще има някакви промени в демографията?

Росстат прогнозира увеличаване на продължителността на живота в Руската федерация до 73 до 2030 година.

Анализ на причините, които влияят върху продължителността на живота.

През 2010 г. експерти на ООН проведоха собствено разследване. Според техния анализ до 2035 г. темпът на продължителност на живота в Руската федерация ще бъде 73. С началото на новия век ситуацията отново ще се промени, като средната възраст ще бъде 81 години. Експерти от ООН също така смятат, че до този момент трябва да се намали разликата между мъжката и женската продължителност на живота. При мъжете тази цифра ще бъде по-малка, но от 13 ще падне до 6.

Въпреки това, според експерти, такива промени няма да повлияе на високата смъртност в ранна детска възраст, както и в детството.

Дмитрий Медведев веднъж заяви, че очакваната продължителност на живота до 2015 г., в сравнение със СССР, се е превърнала в исторически минимум. Според него до 2020 г. в Русия продължителността на живота ще бъде 74 години. Каква е причината за това? Дмитрий Медведев прогнозира: t

 1. Намаляване на детската смъртност.
 2. Цялостно подобряване на качеството на здравната система.
 3. Намаляване на консумацията на алкохол от руснаците.

Именно върху тези фактори зависи подобна утешителна прогноза. Въпреки това, Т. Голикова смята другояче. Според нея такъв показател като ALE не може да се нарече устойчив. Каква е причината? Въпросът е голяма разлика в продължителността и качеството на живот в големите и малките градове.

В Русия има проспериращи и напълно неразвити региони. Стандартът на живот на хората в един регион може да бъде напълно различен от стандарта на живот в друг. Поради тази причина е трудно да се пресметне живота на хората на цялата територия на Руската федерация и да се извлекат някакви коефициенти.

Също така, Т. Голикова твърди, че ако не предприемете своевременни действия, ситуацията ще се влоши от факта, че смъртността в много региони ще се увеличи.

Така динамиката на растежа на КРЛ е свързана с икономическите и политическите фактори в държавата.

Таблица за оценка на качеството на живот в градовете на Русия

ALE влияе ли на корупцията?

Някои експерти намират тясна връзка между явлението корупция и продължителността на живота. Как може да се обясни тази връзка? ALE зависи пряко от здравето на населението, а здравето от своя страна зависи от съзнанието на хората. Корупцията отлага отрицателен отпечатък в масовото съзнание.

Има правило: корупцията ще присъства в политическата система, в която нивото на обществено доверие в властите е ниско. Русия заема 133 място в международното изследване на корупцията от 174 позиции.

Как е корупцията в Русия, погледнете видеото.

Оказва се, че "възстановяването" на руското общество няма да трябва да чака дълго време. Следователно не бива да се надяваме на повишаване на качеството на живот на руснаците и АЛЕ.

В края на 2000-те обаче ситуацията леко се е подобрила. По това време мъжете започват да живеят до пенсионна възраст. ALE мъжете са на 63 години, а жените са на 75 години. Тези цифри обаче са по-ниски, отколкото през 1965 година.

Въздействие върху продължителността на живота образование на населението

Има научни данни, потвърждаващи факта, че средната възраст в страната зависи от нивото на образование на населението. Това може да се потвърди от статистиката на 90-те години.

 1. Увеличаването на смъртността при мъжете с ниско ниво на образование е 57%, а с високо образование - 35%.
 2. Увеличението на смъртността при жените с ниско образование е 30%, а при висшето - 8%.

До 2000 г. качеството на образованието се е влошило значително и това от своя страна води до намаляване на продължителността на живота на руснаците.

Ефект на тютюнопушенето върху ALE

Според статистиката повече от 60% от населението на тютюнопушенето в Европа са руски граждани. И има една интересна ситуация: в повечето случаи или бедни, или богати хора пушат. Повлиява ли тютюнопушенето този индикатор? Разбира се.

В страните, където здравната култура е силно развита, продължителността на живота на населението е по-голяма. Това се потвърждава от статистически данни.

Също така, употребата на алкохол от населението оказва отрицателно въздействие върху нарастването на продължителността на живота в държавата. Заслужава да се отбележи, че в страни като Франция, Португалия и Хърватия хората пият по-често, отколкото в Руската федерация.

71?! През последните ми 5 години умираха роднини, съседи, познати мъже от 45 до 55 години и само 65 са живели, а това е в Санкт Петербург, мисля. Статистиката очевидно има за цел да повиши възрастта за пенсиониране.

Баща ми ще бъде на 80 тази година, а свекърът ми е 78.

3 съседи загинаха през последните шест месеца: 50 години, 57 години, 57 години... Това е животът.

През последните две години имам двама съседи. Една - в 101 години, втората - в 93. В едната, която е 101, дъщеря, тя е на 80, приятелката й е под пода - 82. Весели баби, казвам ви.

Плати нещо добре за "правилните" постове, и, страхотно? Баща ми почина на 68 г., а моят зет - на 31 години.

Които се удрят или разширяват, те не живеят дълго.

На 31 години баща му починал, двамата дядовци на 60 години почти веднага след като заслужили заслужена почивка, съпругата му Ниодин от роднини от мъжки пол не е живяла на 60 години. Така се оказва, че бях на 24 години и беше най-големият мъж в семейството.

Статистиката е спонсорирана от Пенсионния фонд на Русия.

"Twist" и не пийте луна. Живейте по-дълго.

И майка ми е 98, и тя все още служи себе си самостоятелно и напълно, въпреки че е оцеляла войната и блокадата на Ленинград от камбаната до камбаната. Тайната на дълголетието е в културата на начина на живот и чистотата на мислите.

За Бог казват нещо друго.

И какво ви спира?

Само най-трайните хора биха могли да оцелеят във войната и блокадата. По-слабите не са. Следователно, те могат да живеят по-дълго поради имунитета си. Но за един 98-годишен, има хиляди, които не са достигнали пенсионна възраст. Тази „средна температура“ ще бъде много ниска.

Майка ми - 86 г. Тя се изкачва да завива завеси.

Наблюденията сред роднините показват следното: съпрузите на лелите са починали на 60, 69 и 70 години (лелите сега са 89, 86 и 82), братовчеди (синове на лели), починали на 58, 56 и 51 години. Бабата е починала на 72 г., прабаба на 76 г. Бащата е 69, майката е 75 години. Очевидно продължителността на живота на жените е по-дълга и почти никой от мъжете не е оцелял до пенсиониране.

Съгласен съм! Аз нямам в роднините си мъже на възраст над 65 години, всички умират по-рано.

Трябва да спрем да пием "обрат" и луната.

Баща ми изобщо не пиеше, живееше до 60.5. Неговият брат е живял до 64 г., пил не повече от 4-5 чаши на велики празници. И така, какво Те имали големи семейства (по 7 и 5 деца), орани като волове.

Баба - 90, жива. Дядо е починал на 78 г., вторият дядо е починал на 81 г. Баба е живяла до 93. От 30 съученици, 3 починали (28 години, 31 години и 32 години). Всички вече бяха пристрастени към училище (завършиха училище през 2001 г.). Средната възраст на моите предци и съученици е 57 години!

Необходимо е да се съживи културата на дишане в Русия. Тя ще укрепи здравето, ще се освободи от лошите навици, ще предпази от болести и ще удължи дълголетието. Дълголетие в аптеката не може да се купи и в болницата няма да шиете, така че трябва да се справяте със здравето си.

Дишайте през времето.

Всичко върви към това, за да дишаме през времето.

Използвайте Nutrilite витамини и живейте здраво, щастливо досега.

Да, повишаване на пенсионирането. И предприятия в "задължително" да бъдат погребани. Директно от работа - към гробището.

Точно така! И сложи машината на гроба вместо на паметника!

И къде са машините, които да вземат?
Но компютрите вече са от значение, поне вместо таблети и снимки.

Господа депутати, увеличаване на възрастта за пенсиониране, очевидно сте забравили за продължителността на живота в Русия (особено мъжете). С лекарство като нашия, средната продължителност на живота на руснаците скоро ще бъде по-ниска, отколкото в най-слабо развитите страни на света. Болезнено и много разочароващо е да осъзнаем, че нещо не се случва в моята страна...

Скъпи депутати, трябва да добавите по-малко такси към себе си. Ако направите 15-20 хиляди рубли. на месец, и Вашия Милър, тогава достатъчно за всички пенсионери и пациенти с рак.

Без мозъци, помислете за инвалид. Дори ако напълно лиши депутатите от заплатата - не е достатъчно за един среден град.

Вие, очевидно, твърдят на принципа: "С света на нишката - бизнес kaftan"? Вчера видях статистика, в космическата индустрия средната заплата е повече от 160 хиляди рубли. Вярно е, че се оказва, че твърдите работници са около 20 хиляди, а ръководителят на Roskosmos има повече от 100 хиляди долара или в размер на повече от 7 милиона рубли, което е 7 пъти повече от главата на НАСО. Въпросът е: какво мислите, ако намалите апетитите на ръководството, може би тогава доходите на индустриалните работници ще се доближат до тази средна заплата?

Така че е правилно! Сега няма да има пенсия. Можем да помогнем повече на Луганск и Сирия.

И помогнете на олигарсите.

Алкохол, пушене... И какво ядем? Не мляко, а млечни продукти или изобщо не. Взех парче пушено месо, прочетох състава: соев протеин, растителни мазнини и други добавки, и само 10% месо. Хляб и след това нещо не е същото, както преди. Дори не говоря за медицината, дори и там, където е, това е пълна бъркотия. Познати и близки мъже са загинали на 40, 48, 67 години - за какво увеличение на продължителността на живота можем да говорим?

И как всичко започна добре... Обещанието, че хората ще живеят по-добре. Въпрос: в коя страна?

Ясно е, че е по-добре. Не е ясно колко.

Средната продължителност на живота на мъжете днес е само на 66 години. След пенсиониране на 65 години, през цялата година можете спокойно да се насладите на живота си на пенсиониране, което е малко вероятно да бъде по-високо от 17 000 рубли. Дядото живее 65, баща 63...
И ще има ли някой прилична работа? Или поне някаква работа?
Трябва да мислите за собственото си богатство в напреднала възраст.

Безсмислена е цената на страната, в която те спестяват за инвалиди и пенсионери! А Америка се карат.

Ха. Мислите ли, че са необходими там? За инвалидност плати скъперник, а пенсиите са само в държавния бюджет. Медицината е само застраховка, изобщо не можеш да нараниш.

Сега няма да живеете до пенсиониране! След изборите, цените на бензина веднага скочиха, пенсионната възраст се повиши... Какво ще се случи след това?

И какво стана? Сега ще се пенсионираме на 63 години, ще орем, година или две ще получим пенсия на гробището. Или изобщо няма да стигнем до пенсиониране.

И Кримския мост, и Универсиадите, и други пробивни проекти на нашата сила.

Направете всичко, за да увеличите възрастта за пенсиониране! Избрахме момента, в който Световното първенство е в ход, хората се отклоняват от политиката, също така и летни къщи и ваканции...

И бях обиден от този "банкет" за наша сметка, който нашето правителство уреди за времето на Световната купа: свободно пътуване, дори и на високоскоростен влак! С тези пари би било по-добре пенсионерите да хвърлят нещо. Защо да разнасяте чужденци? Особено защото далеч от бедните идват тук. Прав душата боли... Вечно обличане на прозорци и пренебрегване на собствените си хора. Малко вероятно е някой да живее тук, в област Мурманск. Само през последните 2 седмици са загинали 3 познати мъже: 60, 53 и 51 години. След последните събития младите хора започнаха да напускат своите спестовни схеми за пенсиониране, не вярват, че ще живеят!

Свободното пътуване е за чужденци, за тях не е било лесно да се купуват за пари.
Не искам властите да мислят за хората, искам да мислят малко за хората. Хората - това е такава концепция - изглежда, че са, но не можете да го докоснете.

Хората се родиха и властите се борят с какво да правят с тях?

Това е естествен подбор. Да оцелееш най-силният и много хитър.

Да оцелееш най-силният и много хитър. И тогава те ще се хранят един друг. И никой няма да остане освен царя на плъх, който ще умре от глад, защото няма да има друг да яде. Може би си струва да си припомним, че сме хора? И спрете да се хранят един друг?

Не изпадайте в паника момчета. До зимата е необходимо да се живее. Днес рали в Санкт Петербург. Обсъдете, сър, решете, сър. Необходимо е да се повиши, но не толкова рязко.
Тамара, на 72 години.

Тамара, ако си на 72, тя все още не означава нищо. Нещо повече, вие не сте в "Мухосранск", в който живеете.

В Мухосранска хората живеят още по-дълго. Те имат естествена храна и къщи с области, в които се занимават с физически труд. И градското население умира. Високата продължителност на живота, на първо място, е здравословен начин на живот, а само след това медицина и т.н.

По статистически данни населението на селските райони живее по-малко от градските, средно една година, а в необлагодетелстваните райони с тежки климатични условия - с 10 години по-малко. Така че, аз не препоръчвам "Muhosransk."

Телевизионният водещ Киселев, който се подигра на призива на комунистическата партия за провеждане на референдум за повишаване на пенсионната възраст, ни нарече „тълпа“, т.е. ние сме тълпа за тях. И кой ще получи пенсии, особено мъже? Къде ще отидат тези пари? Но това не би било по-добре да се върне на закона "за безработица", нека всички работят и приспадане на пенсионен фонд. В руските железници се подготвят намаления. Къде да отидем при тези хора? Не е необходимо да се започне с увеличаване на възрастта за пенсиониране, а с повишаване на икономиката, увеличаване на работните места, а не само в големите градове. Общински хвалената медицина - калай, дори диагнозата не може да се постави, а тя е в Москва. Възпитаното образование - също не е добро. Като четирима в географията, не знам къде е езерото. Байкал. И увеличение от 1000 рубли. за пенсиониране - това е просто смях, когато те повишат комунални услуги, бензин и ДДС!

„Нека всички работят и приспадат към пенсионния фонд“, разбира се, е вярно, но за нашите служители това е много трудна задача. Необходимо е да се мисли, а това вече е трудно. Много по-лесно е просто да спрете да плащате пенсии. Много работят за 10-15 хиляди рубли. на месец и се надявам, че след 60 и 55 години най-накрая ще се излекува. Те ще започнат да получават пенсия плюс заплата. Да, по-голямата част от пенсионерите продължават да работят и удържат в ЗФР. Мисля, че статистиката на 2 работници (по-точно, които удържат средства в ЗФР) за един пенсионер се взема от тавана. И изчислението е просто, само за още 5 години държавата ще спести средно 840 хиляди рубли за всяка оцеляла средна пенсия. Но тогава всеки щастлив човек ще получи още хиляда рубли.
Тормозът е лесен!

Тази година майка ми умира на 65-годишна възраст, познати мъже са починали между 45-55 години, а една жена от 45-годишна възраст умира. Как можете да повишите възрастта за пенсиониране, ако хората дори сега не живеят, за да го видят? Точно така, естественият подбор се случва и когато само тези служители се напият, защото в следващия свят парите вече няма да са нужни? Съвестта не е оставена с нашите министри, депутати и държавни служители.

Без отстъпки - 55 и 60. И не една година опит!

В 55 някои жени все още раждат. Няма нито една страна в света, където да седят на врата на държавата толкова рано. Аз съм на 70 и все още работя.

Това е всичко, което казват за продължителността на живота. Разбира се, мъртвите не могат да работят, това е факт. Но има и качество на живот, което включва здравето на населението. И също така определя способността за работа. Правителството вярва, че възрастните хора просто трябва да си осигурят работа и нещата ще вървят. А здравето с възрастта, изглежда, само се подобрява. Човекът става по-силен с възрастта, лекува, лекува от хронични заболявания, става по-млад и в крайна сметка умира от излишък на здраве!
Сега той няма да си почине. Инвалидността вече се дава с ужасно скърцане, след много усилия, често потенциалният човек с увреждания няма сили да премине през тези бюрократични кръгове на ада и остава без увреждания. И сега, на фона на старостта, която се поздрави, енергичният пред пенсионер, приклекнал в кръвта, пълзи до пенсиониране (за една жена само още осем до пълзят осем години). Попада като привлечен навик и умира.
И това е страхотно! Човек вече не се нуждае от нищо, не обременява пенсионния фонд и държавата като цяло!
Смятам, че именно увеличаването на смъртността от недохранване до пенсиониране и бързото завършване на живота с пенсиониране (дори металът не може да се използва твърде дълго, се случва умората и разрушаването) е скритата цел на пенсионната реформа. Жестоката й неморална цел.

Не се притеснявайте! Ротационните работници ще идват в Русия, за да нарязват дърва, да добиват масло и газ от Африка. Защо се нуждаят от толкова много хора в нашата земя? Не е все още в списъка на Forbes.

Необходимо е да се сложи край на агресивната политика към други страни. Всички пари отиват за война и оръжия, а вместо това - санкции.

Имаме само всичко за военните. Те са били "убити" за работа в продължение на 10 години. Оттегля се на 30-35. Това е, което трябва да се увеличи! Хората на север, работещи и живеещи, печелят по 15-20 хил. Души. Това е нелепо! Един колега се пенсионира на 10 хиляди! Как да живеем с такива пари? Това и се придържаме към последното, докато краката вървят. Срам за нашата държава!

"Всяка нация има правителството, което заслужава", - Джоузеф де Местър.

Ако ние ще се повиши, нека въведат законопроект за прехвърляне на пенсията на лице, което не живее до пенсия на децата си, тогава можете да се съгласите с повишаване на възрастта за пенсиониране, но се оказва, че правителството джобове пари на лице, което е приспаднал всичките си пари в пенсионен фонд Те искат да имат още повече с това корито.

Да, скъпи руски хора! Нашата култура винаги е била специална. Земята ни даде на света велики писатели за всички времена и за целия свят, велики художници и учени! Обичам земята си, нашите хора.
Но каква сила прави с нас е голяма подлост! Говоренето на устните им е грубост. Те ходят на половин милион обувки, средните са сред тях, ядат сандвичи с хайвер за 1 рубла извън стените на Кремъл, пият специална изворна вода, не от общото водоснабдяване, облекат се в модния дизайнер, за тях работят най-добрите готвачи. Кои сме ние за тях? Скот! Къде да продават по-скъпи животни от едър рогат добитък е това, което те мислят, след като са продали сеното по-скъпо. Няма нищо, дори да се обсъжда качеството на продуктите - те дори ни убиват чрез храна, астма, алергии, диабет чрез химически добавки и лечения. Имам 1 дете в семейството си, тъй като няма пълноправно жилище. Отидохме от града близо до Москва, на 70 км от Москва, в Царицино, за да видим фонтана. Те дадоха за 3 души във влака 1100 рубли в обиколка, това не е "стрелка". С деца след 7 години вземете 100% за пътуване. Необходимо е да се търкаля чужденци безплатно и да си осигурите сандвичи с червен хайвер.
Частните работодатели считат себе си за царе, че ни плащат заплата. Отношението към хората като едър рогат добитък вече е от нивото на работодателите. Винаги идвам с Кодекса на труда и обяснявам как дразня работодателите. Благодаря ви, че не ни лишихте от Кодекса на труда. Но съвременните работодатели по принцип не се нуждаят от това. И аз искам да ям, трябва да издържите.
Това се случва с нас ежедневно.
И какво очаква нашите деца, защо раждат?

Аз съм на 40 години. Половината от приятелите ми са премахнали жлъчния мехур, а другата половина има ужасна алергия. Един от тях вече имаше микрострък, въпреки че е отглеждала само сина си, бащата отказал. За децата аз обикновено пазя тихи, вродени алергии. Училищната програма оставя много да се желае. Нашите деца са претоварени от супермер, започвайки от степен 1. t Трябва да се справям със сина си за 2 часа дневно, така че той да няма комплекс за малоценност. И милиони жени седят така, няма да изоставим децата си. И това ми е дадено
Не е лесно с модерни товари на жена. Мислите ли, че не разбираме какво правите там, добри господа? Ние всички разбираме. Защо да стимулираме плодовитостта? Раждаме болни деца. Помислете за това. И вие, разбира се, се нуждаете от болните. Кожите бяха продадени, дори ако бяха износени и изтощени, но не би трябвало да плащате пенсии. Браво!

Смъртта на деца под една година беше премахната от статистиката и, о, чудо, продължителността на живота се увеличи. Магията не е нищо друго.

Каква е средната възраст на мъжете и жените, живеещи в Русия: таблица по региони за 2019 г.

И колко дълго живеят руските хора? Каква е средната продължителност на живота на мъжете и жените в Русия през 2018 г.?

От правителствената позиция беше обявено авторитетно, че животът в Русия е станал по-добър, по-забавен и по-дълъг. Статистиката отбелязва нарушаване на рекорда на дълголетието през 2015 г., но само в страната.

Руснаците живеят средно около 66 години (мъже), руснаците изпитват мъже с около 11 години. Има безпрецедентен ръст в сравнение с последното десетилетие на миналия век. През 2016 г. се наблюдава още по-голямо нарастване на продължителността на живота в Русия - до 67 за мъжете и малко над 77 за жените.

В този параметър ние сме далеч от преднината. Позволете ми да ви дам примерна таблица на продължителността на живота на гражданите на различни страни с запазване на държавния номер в списъка на сайта bs-life.ru за 2016 година.

Таблицата показва 191 страни в цифри, за яснота, показани са по-проспериращи страни, средни по отношение на дълголетие и списък. Нуждаете се от сравнителен коментар?!

Колко дълго е живота на руснаците в регионите?

В илюстрацията по темата за продължителността на живота в Русия са представени повече от 90 региона, включително най-големите градове.

Солидният показател за дълголетието на жителите на Ингушетия, както и на Москва (втора линия), се обяснява с стабилността на региона, включително икономическото, високото ниво на здравеопазване, нарастването на населението. Същите фактори със знак минус определят по-кратък век за жителите на регионите, които затварят списъка.

Защо руснаците не са известни с дълголетието си?

Глобално проучване на качеството на живот и нивото на здравето на европейските граждани, проведено от СЗО (Световната здравна организация), определи, че най-малко живеят мъжете от Русия (предимно 63 години) и жените (75 години). И, например, испанците живеят за 85 години.

Според заключенията на СЗО, ранната смърт на руснаците се осигурява от самите тях. Какво не допринася за удължаването на живота на нашите граждани?

1. "Дай боже да живееш в епоха на промяна..." (Конфуций)

Състоянието на икономиката на страната и региона определя състоянието на здравето на гражданите. И големите катаклизми от двете десетилетия, които преживяхме, са повече от достатъчни. Хората над 50 години помнят съветските цени на продуктите - стабилни, достъпни.

С разпадането на крепостта на социалистическия свят, много неща трябваше да се пият - шокова терапия в икономиката, индустрията, медицината, образованието... т.е. бедност, безработица, загуба на социал. завоевания, тотална депресия във всички сфери на живота на обикновените руснаци очевидно не са подобрили онези, които не са прибягнали до самоубийство, лишени от жилище поради много причини по различни причини. Смъртността на бездомните мъже в нашето време е повече от шест процента.

2. Няма да бъдем по-здрави, докато не се справим с корупцията.

Този негативен фактор разкрива много тясна връзка: социално същество - съзнание - здраве.

В страна с най-ниско ниво на доверие в властите и почти най-високо ниво на корупция (позиция 133 от 174 страни в списъка за борба с корупцията на Transparency International), не можем да очакваме бързо възстановяване на обществото, просперитет и увеличаване на продължителността на живота на нейните граждани.

В края на миналия век, чувствайки се като морски свинчета, руснаците си зададоха шега на въпрос - защо не просто да ни победи с прах? Ефектът ще бъде същият като от измами с нас на мощните на света.

Промяната в ситуацията към по-добро е установена през 2000-те години. До края на десетилетието животът на руските мъже се изчислява средно на 63 години, жените са с 12 години по-дълги, но тази цифра е по-ниска с година и половина за мъжете, отколкото през 1965 г.

И ние се чувстваме много зле. Още повече страдащите само в Латвия, Полша, Украйна.

3. Слабо и лошо живеещи граждани

Проучванията на СЗО разкриха и Росстат потвърди, че относителното благосъстояние и продължителността на живота зависят от нивото на образование. Статистиката от деветдесетте години илюстрира това, като се посочва увеличението на смъртността с 57% от мъжете с ниско образование и 35% с най-високите. Смъртността на жените през тези години се е увеличила с 30% (с ниско образование) и 8 (високообразовани).

През 2000-те години се наблюдава спад в нивото на образование, а оттам и на смъртността на руските граждани.

4. Пушенето е враг на здравето

Повече от 60% от всички пушачи в Европа са наши. Това се посочва и от експерти на СЗО. И най-богатите и най-бедните са особено ревностни. Който е ядосан от мазнини, който гаси дим с копнеж.

Но руските пияници засенчиха португалците, хърватите и французите. Макар да е угодно. Вярно е, че качеството на алкохола е посочено. В Европа руските луни и парфюмни течности не се спазват.

5. Разрушената природа отмъщава на руснаците

Обезлесяването, неконтролираното разкопаване на земята, замърсяването на водните тела водят до екологични бедствия. Доставките на питейна вода се топят, въздухът отдавна е в градовете и селата, а не свеж, климатът се променя драстично - всичко това увеличава броя на смъртните случаи.

Какво ще се случи на земята?

Вярваме за стотен път местното правителство:

 • Икономиката се стабилизира.
 • Благосъстоянието на гражданите нараства.
 • Смъртността намалява при онкологията, туберкулозата и сърдечносъдовите заболявания (къде всъщност се наблюдават регионите?)
 • Отказът от тютюнопушене и злоупотреба с алкохол нараства (отново постоянно!). Увеличава се броят на привържениците на здравословния начин на живот. Спортът и физическото възпитание стават все по-популярни, масивни.
 • Ситуацията с външната политика се подобрява, напрежението с НАТО намалява.
 • Много болести са победени.
 • Ваксинацията, синтезът на ефективни лекарства ще продължи успешно да се справя със съществуващите човешки заболявания.

Ако държавата планира действително да увеличи доходите на населението и да подобри качеството на живот, да развие науката, медицината, образованието, да подобри културата на обществото, то продължителността на живота ще се увеличи.

Статистика: Продължителност на живота в Русия

Очакваната продължителност на живота при раждане през 2017 г., според Росстат, е 72,7 години. [1]

През 2015 г. абсолютният рекорд на продължителността на живота в цялата история на страната е нарушен в Русия, включително и по съветско време - средната продължителност на живота в Русия достига 71,4 години (за мъжете - 65,9 години, за жените - 76,7 години). [2]

Действителните данни могат да бъдат проследени в съответния раздел [3] на уебсайта на Федералната служба за статистика.

Напредъкът в сравнение с неуспеха, където ние се подхлъзнахме след оживените деветдесет години, е впечатляващо. Но, за съжаление, въпреки очевидното нарастване на продължителността на живота, Русия все още е на няколко години зад този показател от западните страни, като например САЩ, Германия и Япония. Важно е да се помни, че човешкото дълголетие зависи до голяма степен от начина на живот и от външните фактори, а не само от качеството на медицината - затова е неправилно да се правят изводи за руската медицина, основани само на този показател, както някои граждани обичат да правят.

Съдържанието

[редактиране] Графики

Очаквана продължителност на живота в Русия за населението като цяло

Средна продължителност на живота на мъжете и жените в Русия

Динамика на средната продължителност на живота в Русия

[редактиране] Минало

Продължителност на живота

[редактиране] Продължителност на живота при раждане по региони на Русия

Данните на Росстат за 2013 г. [4] [5]. Също така, данните на Севастопол за Севастопол за 2014 г.: общото население е 72.28, мъжете 67.14, жените 77.04. А в Севастопол за 2013 г.: общото население е 72.23, мъжете - 67.23, жените - 76.62.

[edit] Как се разглежда продължителността на живота [5]

Средната (очаквана) продължителност на живота, противно на обичайната погрешна представа, не е средната възраст на починалия през календарната година. Статистиката за смъртността от службата по вписванията всъщност е в основата на индикатора LE, но се използва за изчисляване на вероятностите за смърт през годината на всяка възраст. Самият индикатор LE се получава чрез изграждане на пълни таблици на смъртността. Този показател може да съвпадне със средната възраст на починалите само случайно.

Продължителността на живота и продължителността на живота са един и същ показател. Думата „очаквано“ показва, че това е показател за средната продължителност на живота на хипотетично поколение, родено в годината, за която се изчислява, или които са достигнали определена възраст до тази година. За ражданията индикаторът се нарича очаквана продължителност на живота при раждане, а за тези, които вече са достигнали определена възраст - очакваната продължителност на живота.

Методът за изчисляване на продължителността на живота не се е променил през последните десетилетия, демографите съчетават данни от предишни години (1960-те) и текущи (1990-те и 2000-те) в една таблица.

Продължителността на живота се изчислява, както следва. Първо, данните се събират от текущите записи на починали в цялата страна за периода, за който се прави изчислението, като по правило това е една календарна година. Тогава всички мъртви са разпределени по пол и по възраст, т.е. по броя на пълните години живот, които са живели.

След това, според текущите записи, се изчислява средногодишният брой на всички едногодишни възрастови групи и пол от 0 до 110 години.

След това броят на смъртните случаи във всяка едногодишна възрастова и полова група се разделя на средния годишен брой, което води до специфични за възрастта смъртност (mx, където х е възраст). Средногодишният брой на възрастовата група е средната стойност на нейния брой към 1 януари на годината, за която се прави изчислението, и към 1 януари на следващата година.

Но тъй като тези, които са починали на всяка възраст от 1 до 109 години, са живели на смърт през следващите половин година, резултатът от смъртността (mx) за възрастови групи от 1 до 109 години е характерен за смъртта на възраст от 1.5 до 109 години. 5 години. По същия начин средногодишният брой на всяка възрастова група от 1 до 109 години включва оценка на броя на хората, живеещи на средна възраст съответно от 1.5 до 109.5 години. Следователно, за да се получи вероятността от смърт на възраст от 2 години, се извършват следните операции:

Предварително изчислените нива на смъртност (m) за тези, които са достигнали 1 година (m1) и за тези, които са достигнали 2 години (m2), се използват за изчисляване на вероятността за тези, които са достигнали 2 години да живеят до 3-годишна възраст (p2), използвайки следната формула: p2 = (1-m1 / 2) ) * (1-m2 / 2)

Вероятността за смърт за 2-годишна възраст през годината (q2) се изчислява по следния начин: q2 = 1-p2

По този начин вероятностите за смъртта (qx) се изчисляват на възраст от 2 до 109 години включително. На възраст 0 години и 1 година изчислението се извършва по различен начин, тъй като смъртността при новородените е силно изместена към първите дни и седмици от живота им. На възраст над 110 години вероятността за смърт е условно считана за равна на 1.

След това, броят на хората, умиращи в (x + 1) -та година от живота, обикновено се изчислява, обикновено dx, във всяка възрастова група и броят на оцелелите lx до възрастта на следващата възрастова група над 1 година, от хипотетичното поколение, родено в размер на 100000 или 1000000 души. Числото 100,000 или 1,000,000 се нарича корен на таблицата на смъртността.

След това определете броя на живите (Lx) във всяка възрастова група. Те се вземат като равни на аритметичната средна стойност на броя на оцелелите от възрастта на тази възрастова група и броя на преживелите лица на възраст на следващата възрастова група над 1 година. Изчисляването на броя на хората, живеещи на възраст 0 години, е малко по-различно, според данните за смъртността за по-дробни периоди от годишния период.

Числата, живеещи на определена възраст от 0 до 110 години, включително броят на човеко-годините, преживяни от поколение от 100 000 раждания в дадена възраст.

Освен това, тези цифри се сумират за всички възрасти от 0 до 110 години и получената сума се разделя на корена на таблицата на смъртността, т.е. с 100 000 или с 1 000 000. Това е показател за средната продължителност на живота при раждане или, по-често, средната продължителност на живота.

Можете също да изчислите очакваната продължителност на живота на тези, които са достигнали всяка възраст. За да направите това, добавете броя на живите, като започнете с тази възрастова група и завършвате с възрастовата група от 110 години, след което получената сума се разделя на броя на оцелелите до тази възраст.

По този начин индикаторът LE при раждането показва колко дълго се ражда раждаемостта в годината, за която се изчислява тази цифра, при условие, че в бъдеще над 110 години смъртността ще остане непроменена, оставайки на нивото, записано в таблицата за смъртността на годината на раждане.

Кризата на средната възраст при мъжете - съвет от психолог

"Седин в главата - дявол в ребрата" говорят за мъже, изпитващи криза на средната възраст. В крайна сметка, той често се вижда с просто око. Идеята, че младежът минава, настоява за опитите да се запази. Вярно е, че често изглежда смешно. Но въпросът е: трябва ли да се забави? Или трябва да се научите как да използвате новия си статус и да придобиете превъзходство в него? Нека видим.

Според Световната здравна организация средната възраст на мъжете е между 35 и 50 години. Въпреки това, психологията има свои собствени класификации, които, като се има предвид кризи, по мое мнение е по-подходящо да се придържат. Повече за същността на средната възраст можете да прочетете в моята статия “Средна възраст и криза при мъжете и жените”. И сега нека поговорим за мъжката криза на средната възраст.

Кой е зрял човек?

Възрастната личност има няколко функции:

 1. Тя е отговорна в широкия и тесен смисъл на думата, т.е. за себе си и своите действия, семейството си, цялото общество и всички млади хора. Възрастният човек вижда задачата изцяло и поема отговорност за нейното изпълнение, независимо от отделните елементи.
 2. Възрастен човек търси лична и социална самореализация, смислен бизнес. Именно от тази гледна точка следва идеята, че човек трябва да засади дърво, да построи къща и да отгледа син.

Под призмата на кризата зрялата личност може да изглежда малко по-различна.

Симптоми на криза

Симптомите на кризата в средната възраст включват:

 • постоянна умора;
 • нервно напрежение;
 • чувство на същество;
 • дразнене от ежедневието;
 • чувство на празнота;
 • загуба на интерес към живота;
 • недоволство от себе си;
 • липса на разбиране на младежта;
 • депресия;
 • апатия;
 • умора;
 • депресия без видима причина;
 • "Нещо не е наред";
 • "Все едно";
 • осъзнаване на несъответствието между планове и реалност;
 • разбиране, че всички замислени да имат време да се провалят;
 • намаляване на физическата сила и привлекателност;
 • изолация.

Струва си да се отбележи, че мъжете са по-остър от жените, изпитващи криза в средата на живота. Моля, обърнете внимание, че те не страдат по-често, а именно, те се чувстват. Това потвърждава факта, че феноменът на кризата е субективно явление.

Така можем да разграничим 4 групи знаци:

 • емоционален (от депресия до негативизъм);
 • когнитивни (размишлени мисли, търсене на смисъла на живота, преоценка на възгледите);
 • поведенчески (конфликти, зависимости);
 • хормонални или физиологични (понижено либидо, соматични заболявания, намалена потенция).

Стратегии за кризисно поведение

При мъжете, изпитващи криза в средата на живота, може да се видят няколко поведения:

 1. "Zamurovyvanie" страхове на подсъзнателно ниво. Въпреки това, те продължават да влияят на индивида.
 2. Грижа при работа, разврат и алкохол или прекомерна пасивност (телевизор, бира и диван).
 3. Търсете нови ценности и значения.
 4. Търсете виновен в възникналия дискомфорт (съпруга, деца, шеф).

Мъжете, като правило, искат да запазят младостта и натрупания опит. Понякога става дума за нелепото и се проявява чрез опити за подмладяване (коса, дрехи, жаргон). Между другото, това понякога грях възрастни жени.

Кризата на средната възраст е много подобна на кризата в тийнейджърите. Това отново е търсене на себе си. Единствената разлика е, че няма време да се опита всичко. Трябва да изберете нещо от това, което сте опитали. Е, или започнете да търсите, ако няма друга възможност. От това зависи дали човек ще може да отговори на всички възникнали въпроси, благосъстоянието и съдържанието на по-нататъшния му живот.

Причини за кризата при мъжете

Кризата при мъжете средна възраст може да бъде свързана с:

 • търсене на смисъла на живота;
 • преоценка на стойностите на фона на предишния опит;
 • противоречие или липса на мотиви (както като цяло по отношение на живота, така и на работата, семейния живот);
 • проблеми на самореализацията (стагнация);
 • липса на перспективи в професионалната сфера;
 • емоционално прегаряне.

Според резултатите от изследването на самите мъже личният опит, примерът на старейшините и общуването с връстниците влияят върху формирането на смисъла на живота.

Професионално поле

И. Ю. Филимоненко в хода на изследването установи, че мъжете по-често страдат от осъзнаването на „не техния път през живота” и се адаптират към него по-лошо. Това често е основната причина за кризата в средната възраст. Това явление се дължи, по мнението на автора, на психо-физиологичните характеристики на мъжкия мозък (той е по-малко гъвкав за външни условия). Втората причина е тесният фокус на заложбите от раждането.

Кризата на погрешния път се проявява както следва:

 • постоянната мисъл, че нищо не се случва и самата Вселена е против вас;
 • постоянна умора и напрежение (дори постиженията не са окуражаващи, тъй като те са придобити от усилията на волята);
 • липса на радост и удовлетворение от постигнатите цели.

При такива условия човекът е изцяло на милостта на кризата. Освен това, ако той реши да не издържи работата си, а да го допълни с упражнение за душата, това го прави още по-лошо. Доказано е, че това е стратегия на задънена улица. Той разрушава лицето и тялото на човека (говорейки за психосоматиката).

Има и друга стратегия - „клин-клин“. Човек (понякога дори не го осъзнава) се впуска в размирен и опасен начин на живот, за да измести тези усещания по-интензивно. Тоест, той поема пътя на самоунищожението.

Как да се преодолее кризата на средната възраст на фона на недоволство от професията? Отговорът няма да угоди на всички, но единственият вариант, който е правилен и полезен за индивида, е да се откаже от реалната дейност и да потърси себе си в други области.

Семейната сфера

Що се отнася до семейния живот, често има разногласия в отношенията. Ако човек не е доволен от себе си, той е ядосан на жената. Тогава за възраждането на младостта си той започва да търси нов обект.

Но има и втора възможност - да поддържаме отношения, да гледаме назад и да не гледаме към бъдещето. Но тази възможност е по-особена за жените.

Интересни факти за мъжката криза

 1. Мъжете, два и половина пъти по-често от жените, смятат любовта за общ смисъл на живота, но ако говорим за индивидуален смисъл, то съотношението се променя напълно обратно.
 2. При мъжете сексуалната активност започва да отслабва след 30 години (което не е така при жените).
 3. Мъжете, за разлика от жените, вярват, че отсъствието или присъствието на смисъла на живота не засяга съдбата на човек.
 4. Научно е доказано, че мъжете и жените различно възприемат смисъла на живота и по-специално смисъла на техния живот. Освен това за мъжете е по-трудно да дефинират ясно тези значения. Какво друго е интересно, мъжете виждат смисъла на живота си и живота си по-често едни и същи. И според повечето мъже, смисълът на живота е индивидуално постижение.

Препоръки за преодоляване на кризата

И така, каква криза ни основно прошепва за: тяло, дух, семейство и пари. Предлагам да се съсредоточа върху това. Представям ви няколко съвета и препоръки за връщане.

На първо място, препоръчвам да се свържете със специалист. По принцип в психологията няма единни схеми за решаване на проблеми. Вие сте уникални, а това означава и вашия случай. Не се опитвайте да бъдете силни, да потъпквате проблеми. По-точно, трябва да бъдете силни, но силата се проявява в търсенето на решение и разпознаването на проблема. И е по-добре да работите индивидуално със специалист.

Сред общите препоръки и начини за предотвратяване на развитието на кризата, мога да препоръчам следното.

 1. Правете редовен и достъпен спорт. Чрез "Не искам." Здраве, добро настроение, сила и хормонален баланс са скрити в това. И по време на тренировката мозъкът почива.
 2. Ако усетите някакъв дискомфорт, здравословни проблеми, не ги пренебрегвайте. Не се опитвайте да се убедите, че всичко е наред. Фактът на стареене трябва да се приема с достойнство. Нашето тяло е биологична система, която износваме. Това е факт. Ако го игнорирате, ще бъде по-лошо.
 3. Вземете себе си. Самоприемането важи за идеята за живота и смъртта, за стареенето и личностните черти, които не можете да промените и пропуснатите възможности и грешките. Всичко това си ти! Защо някои хора се радват на старост, докато други мечтаят да бият всички с пръчка, съжалявам, че са груби? Някои приеха себе си и през кризата на средния живот се преместиха на нови нива; други не успяха да преминат адекватно теста, но и не намериха смисъла. Ще ви кажа: ново значение - в пълно самопризнание.
 4. Научете се да приемате не само себе си, но и другите. Всеки възрастен е зряла личност, поради което е толкова трудно да се сближи (особено в любовна връзка) в зряла възраст.
 5. Взаимодействайте и бъдете отворени с хора, особено с близки. В същото време уважавайте техните мнения и свобода.
 6. Развивайте способностите си, повишавайте нивото на умение. Сфера на труда е основната на този етап от живота. Трябва да намериш своя бизнес и да го направиш добре. Самодоволството от извършената работа и доброто финансово заплащане е друг смисъл на живота.
 7. Разгледайте потенциала си. Посетете психолог, преминете през пълна диагноза, включително отново за професионална ориентация.
 8. Планирайте живота и постиженията си (изградете реални писмени планове за един месец, половин година, година).
 9. Не се страхувайте да мечтаете и мечтаете. Помнете най-странните желания на детето си. И мечтите трябва да бъдат странни и недостъпни (забавление заради). Ако те могат да бъдат постигнати, това са планове (вж. Предишния параграф), а не мечти.

Как да помогнете, ако вашият съпруг има криза? Научете от видеоклипа.

резултати

Така че, кризата на средната възраст трябва да преживее с достойнство и да я разреши чрез намиране на нов смисъл и житейски ориентации. Не мислете, че кризата е безусловно зло. Това е разклащане на личността, което му придава нова жизненост. Основното нещо е да устои на този удар. С благоприятен сценарий ще излезете като обновен, подобрен, уверен човек и вашия живот.

Ако е по-лесно за вас, тогава помислете за кризата като за физическа фрактура. Костта трябва да расте заедно. Но ако това се случи неправилно, ще бъде още по-лошо.

На раздяла бих искал да препоръчам литература. Съветвам ви да прочетете една много интересна истинска история за човек, преживял криза в средата на живота. Самият психоаналитик, работещ с него, подробно описва целия ход на многогодишните събития. Книгата е написана в две части: „Кризата на средната възраст” и „Кризата на средната възраст”. Бележки за оцеляване. Авторът е Дарил Шарп. Документът описва раздора на неговия клиент със себе си, след това със съпругата си, в резултат на което разводът и дългото възстановяване на личността.

В заключение искам да ви напомня, че всеки проблем (болест, разстройство, криза) се третира чрез елиминиране на причината. Това са причините, а не симптомите. Така че с неговата идентификация и трябва да започнем. Въпросите, които възникват в главата ви, ще подтикнат сферата, в която лежи противоречието.

Винаги помнете, че противоречията, съмненията са знак за личностно развитие. Желая ви успешна актуализация за онези, които преживяват криза в средата на живота!

Прочетете Повече За Шизофрения